קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 26.05.2003 מספר 8 שנת 2003

26/05/2003
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 26/5/2003 שיחה מס: 8 שנה: 2003
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום חמישי 29/5/2003 בין השעות 19:00-11:00, במועדון לחבר על נושאים שבשיחה.

ב. אינפורמציה

1. במסגרת התוכנית הכלכלית החדשה בכוונת ממשלת ישראל לפעול לאיחוד מועצות ובין השאר לאחד גם את המועצה האזורית חוף-השרון (לה געש משתייך) עם המועצות האזוריות לב-השרון וכפר-שמריהו.
המועצה האזורית חוף-השרון ויישוביה מתנגדים לאיחוד, בעיקר מהנימוק של שמירה על היכולת (באמצעות הרוב) להמשיך לקיים אורח חיים חילוני ועצמאי לתושבי המועצה.
אהרון בז'רנו ראש המועצה האזורית חוף-השרון ימסור בשיחה אינפורמציה לגבי האיחוד המוצע והמהלכים המתוכננים על מנת למנוע את יישומו.

ג. לאישור

1. קטי רובינסקי מובאת לקבלה למועמדות.
המזכירות בעד.
ההצעה בקלפי וברוב רגיל.

ד. לדיון

1. מובאת לדיון והחלטה הצעה לשינויים טכניים בנוהל הצבעה בקלפי. ההצעה אינה באה על רקע של אי-אמון בנוהל הקיים, אלא בכדי לחזק ולהבטיח את שמירת האמון הקיים. הנוהל החדש המוצע הוא:

א. שעות פתיחה – משעה 11:00 עד שעה 20:00 (במקום מ- 10:00 עד 19:00 – היום).

ב. מועד ספירת הקולות – יתבצע באותו יום בסיום ההצבעה (במקום בבוקר שלמחרת ההצבעה-היום).

ג. הגוף שיספור את הקולות – יכלול מזכיר+חבר מזכירות+חבר ועדת ביקורת (במקום מזכיר+שני חברי מזכירות - היום).
המזכירות קיימה דיון בהצעה וממליצה לשיחת הקיבוץ לאשרה כתיקון לנוהל הקיים כיום.

ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 7 מתאריך 7/4/2003

1. אושרה שנת חופש נוספת ליזי מדבייר.

2. ג'אירו פלר נבחר לריכוז ועדת דיור.

3. אסנת נגרי ואטה פלר נבחרו לריכוז ועדת חגים ותרבות.

4. יוסף בן-נחום וישי בלבן נבחרו כנציגי ציבור להנהלת שירותים.

5. התקבלה הצעת הנהלת שירותים להפרטת גז בישול לחברים.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב