קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 02.06.2003 מספר 9 שנת 2003

02/06/2003
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 2/6/2003 שיחה מס: 9 שנה: 2003
תוכן השיחה

א. לדיון

1 דו"חות כספיים לרבעון ראשון 2003 .
מובאים לדיון הדו"חות הכספיים המסכמים את תוצאות המשק ברבעון הראשון של שנת 2003.
הדו"חות יוצגו על ידי רו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח.
החומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 8 מתאריך 26/5/2003

1. קטי רובינסקי התקבלה למועמדות.

2. התקבלה הצעת המזכירות לשינויים טכניים בנוהל הצבעה בקלפי.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב