קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 07.07.2003 מספר 10 שנת 2003

07/07/2003
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 7/7/2003 שיחה מס: 10 שנה: 2003
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום ד' 9/7/2003 בין השעות 11:00-20:00 במועדון לחבר על הנושאים שבשיחה.

ב. אינפורמציה

1. פנסיה – תוכנית הממשלה להעלאת גיל הפנסיה.
יוחנן פרנס חבר ועדת פנסיה, ימסור מידע לגבי תכנית הממשלה להעלאת גיל הפנסיה במדינה, והשפעתה האפשרית לגבי ניהול הפנסיה בקיבוץ.

2. בתי ספר תיכון – עדכון לגבי הדיון העקרוני הצפוי בנושא.

3. הלל רבין – עדכון לגבי הדיון במעמדו.

4. פנינה טמים – עדכון לגבי הדיון במעמדה.

ג. לאישור

1. קבלת אלון טמים למועמדות
המזכירות בעד קבלתו של אלון טמים למועמדות.
ההצבעה בקלפי, ולקבלת אלון למועמדות נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

2. קבלת נדב ודנה דור לחברות
המזכירות בעד קבלתם של נדב ודנה דור לחברות.
ההצבעה בקלפי, ולקבלת נדב ודנה לחברות נדרש רוב של 2/3 מסך קולות המצביעים.

3. קבלת בועז וענבל סיטרין לחברות
המזכירות בעד קבלתם של בועז וענבל סיטרין לחברות.
ההצבעה בקלפי, ולקבלת בועז וענבל לחברות נדרש רוב של 2/3 מסך קולות המצביעים.

4. אישור שנת חופש לרוברטו קופרמן
המזכירות בעד אישור שנת חופש לרוברטו קופרמן.
ההצבעה בקלפי, ולאישור שנת החופש לרוברטו נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 9 מתאריך 2/6/2003.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב