קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 21.07.2003 מספר 11 שנת 2003

21/07/2003
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 21/7/2003 שיחה מס: 11 שנה: 2003
תוכן השיחה

א. הודעות

1. כרמית בלבן נבחרה ע"י הנהלת שירותים לנהל את ענף הבגד. החלטת ועדת שירותים אושרה כנדרש ע"י המזכירות. כרמית נבחרה לניהול הענף כמועמדת עדיפה ומתאימה ולא כפי שנכתב בטעות בפרוטוקול הנהלת שירותים.

ב. אינפורמציה

1. נושא משפטי – יימסר מידע לגבי נושא משפטי הקשור למפעל. נושא זה לא ישודר בוידאו.

ג. לאישור

1. השקעות בחמי געש
מועצת המנהלים הכלכלית והנהלת תיירות מביאות לאישור הגדלה של 600,000 ש"ח במסגרת תוכנית ההשקעות שאושרה לענף התיירות לשנת ‏2003. ככלל, ההשקעה כוללת התאמות נדרשות במתקנים שונים לקראת החורף הקרוב. בכדי להשלים את ביצוע ביצוע ההתאמות הנ"ל במועד הרלוונטי, נדרש להשקיע את הכספים עוד בשנת התקציב הנוכחית.
חומר מפורט יחולק בשיחה.

ד. לדיון

1. בתי ספר תיכון
מובא לדיון עקרוני נושא המעבר של געש כקיבוץ מבי"ס תיכון רמות-חפר לחוף השרון.
הנושא נידון במספר גופים כולל המזכירות, שהחליטה לקיים דיון עקרוני בשיחה ובהתאם לתוצאותיו לסכם את עמדת געש בסוגיה.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטת שיחת קיבוץ מס' 10 מתאריך 7/7/2003

1. אלון טמים התקבל למועמדות.

2. נדב ודנה דור התקבלו לחברות.

3. בועז וענבל סיטרין התקבלו לחברות.

4. אושרה שנת חופש לרוברטו קופרמן.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב