קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 11.08.2003 מספר 12 שנת 2003

11/08/2003
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 11/8/2003 שיחה מס: 12 שנה: 2003
תוכן השיחה

א. הודעות

השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום ד' 13/8/2003 בין השעות 11:00-20:00, במועדון לחבר, על הנושאים שבשיחה ובשיחת הקיבוץ הקודמת מיום 21/7/2003.

ב. לדיון

1. געש אורות תעשיות ואורות תאורה אדריכלית
רו"ח עזרא שמש יציג את הדו"ח שהכין בנושא לבקשת שיחת הקיבוץ. הדו"ח הוצג ונדון לאחרונה במועצת המנהלים של המפעל. הדו"ח מובא לידיעת החברים בשיחת הקיבוץ, בהתאם לסיכום שהתקבל בשיחת קיבוץ קודמת (בתחילת השנה),שעסקה ביציאת געש מהשותפות בחברת אורות תעשיות (עמודים) ומיזוג חברת אורות תאורה אדריכלית לתוך געש מפעלי תאורה.

ג. לאישור

1. אישור שנת חופש לקריסטין ואמנון יערי
המזכירות נגד אישור שנת החופש ופונה למשפחה לדחות את מועד הפניה עד שתתבהר סוגיית טיוטת כתב האישום נגד אמנון.
ההצבעה בקלפי, ולאישור שנת החופש לקריסטין ואמנון נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 11 מתאריך 21/7/2003.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב