קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 25.08.2003 מספר 13 שנת 2003

25/08/2003
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 25/8/2003 שיחה מס: 13 שנה: 2003
תוכן השיחה

. הודעות

א. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום ד' 27.8.2003 בין השעות 11:00 – 20:00 על הנושאים שבשיחה.

ב. בתיקון לפרסום השגוי בניבים, החברים המסיימים את המזכירות הם: אורה קוגלר, כרמית בלבן, אטי פופר, יוסף גלפז וטיטו פלדמן. כפי שנמסר ע"י מש"א יש לבחור 5 חברים חדשים למזכירות.

2. אינפורמציה

א. בעקבות המקרים האחרונים של מעילות כספיות במספר קיבוצים, התקיים דיון במועצת המנהלים של הקיבוץ דיון בהשתתפות מבקר הקיבוץ לגבי מערכות הבקרה בקיבוץ. ללא קשר למצב בגעש כיום ומתוך אמון מלא במערכת, מועצת המנהלים החליטה לבצע בדיקה של מערכת הכספים בקיבוץ בכדי לוודא שאין פרצות במערכות בגעש שיכולות לאפשר מצבים דומים לאלו שקרו בקיבוצים אחרים. לאחר ביצוע הדו"ח יוצג למועצת המנהלים, המזכירות ושיחת הקיבוץ.

ב. בשבוע הקרוב תחלנה עבודות פיתוח שכונת "געש מול הים" (סקום). כשלב ראשון יבוצע גידור שטח העבודה גם בשטח הגובל בקיבוץ, וזאת מטעמי בטיחות וצמצום מטרדי רעש אבק וכו'. העבודות מתנהלות במסגרת העסקה המשותפת עם סקום וע"י חברת ניהול ופיקוח מטעם העסקה. במסגרת התקדמות הפרוייקט יימסר מידע שוטף לקיבוץ ויתבצע תאום פרטני עם תושבי השכונה הסמוכה.

3. לדיון

א. פניית רבקה ויוסף גלפז לקבלת ילדים של חברי געש בשנת חופש ו/או עוזבים למערכת הגיל הרך בתנאים של הורי חוץ
רבקה ויוסף גלפז פונים לאפשר קבלת ילדים של חברי געש בשנת חופש ו/או עוזבים למערכת הגיל הרך בתנאים של הורי חוץ. אמנון וקריסטין צרפו פנייה אישית לאפשר להם להשאיר את בנותיהם במערכת הגיל הרך בתנאים של הורי חוץ, בעת שנת החופש שאושרה להם לאחרונה. הנוהג הקיים מאז הקמת הגיל הרך (קיבוצון) כמערכת הקולטת ילדי חוץ, הוא שלא לקבל ילדים של חברי געש בחופש ו/או עוזבים מהטעמים הבאים:

1. רצון שלא לקיים מערכת יחסים כספית על בסיס עסקי עם חברים ו/או עוזבים כתוצאה ממכירת שירותים אותם מציע הקיבוץ לגורמי חוץ.

2. משמעות השארת הילדים בגעש למהות ומטרת שנת החופש אליה פנו ההורים.

המזכירות שקלה את הפניה בהקשרים אלו ובהתייחס לנושא שמירת הקשר עם המשפחה (לרוב סבים) החיה בקיבוץ, וסיכמה את עמדתה בעד אישור הפניה. לאישור הפניה בקלפי נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

ב. אישור רשימת השתלמויות ארוכות
הנהלת מש"א ומזכירות הקיבוץ מביאות לאישור את רשימת ההשתלמויות הארוכות לשנת 2004. הרשימה אושרה בגופים אלו ע"פ הנוהל הקיים בגעש ומובאת לדיון בשיחה ולאחר מכן לאישור בקלפי. לאישור הרשימה בקלפי נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
הרשימה מצ"ב מעבר לדף.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 11 מתאריך 27/7/2003 ומס' 12 מתאריך 11/8/2003

1. אושרה השקעה בסך 650,000 ש"ח בחמי געש.

2. אושרה שנת חופש לקריסטין ואמנון יערי.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב