קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 15.09.2003 מספר 15 שנת 2003

15/09/2003
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 15/9/2003 שיחה מס: 15 שנה: 2003
תוכן השיחה

1. לדיון

א. דו"חות כספיים לחציון ראשון (ינואר-יוני) 2003.
מובאים לדיון הדו"חות הכספיים המסכמים את תוצאות המשק בחציון הראשון (ינואר-יוני)
של שנת 2003.
הדו"חות יוצגו ע"י רו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח.
החומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 14 מיום 8/9/2003

1. לא התקבל הערעור של איתן יערי, על ההחלטה לא לאשר קבלת ילדים של חברי געש בשנת חופש ו/או עוזבים למערכת הגיל הרך בתנאים של הורי חוץ.

2. לא התקבל הערעור של המזכירות והנהלת מש"א, על ההחלטה לא לאשר את רשימת השתלמויות ארוכות לשנת 2004

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב