קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 20.10.2003 מספר 17 שנת 2003

20/10/2003
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 20/10/2003 שיחה מס: 17 שנה: 2003
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום ד' 22/10/2003 בין השעות 11:00 – 20:00 על הנושאים שבשיחה.

ב. לדיון

1. תוכנית אב לשטח המגורים בגעש
ו. תכנון מביאה לדיון ואישור תוכנית אב לשטח המגורים בגעש. התוכנית נדונה ואושרה בו. תכנון, מועצת מנהלים כלכלית ומזכירות.

אדריכל התוכנית אסף קשטן מא. ב. תכנון יציג את התוכנית, ולאחר מכן יתקיים דיון בנושא בהשתתפותו.

התוכנית תובא לאישור בקלפי. לאישור התוכנית נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

ג. לאישור

1. בחירת 5 חברים למזכירות
הנהלת מש"א מביאה לאישור בחירת 5 חברים חדשים למזכירות הקיבוץ. החברים שיבחרו יצטרפו ל-3 חברי הקיבוץ המכהנים ול-5 בעלי התפקידים.

- המועמדים המוצעים ע"י הנהלת מש"א:

יוסף בן-נחום
אסף ציקמן
דני קייט
עזרא רבין
מירב סלוצקי
יורם ברדה
שרה שרויט
יונת מדי
רותי כץ צרפתי
אבי מן
אמנון סירוטה
אפרת וייס טילבור
יצחק כנען
עידן ברק
ישראל פלג

- זמי בן-חורין מציע את עצמו.

חמשת החברים שיקבלו את מירב הקולות הם שיבחרו.

2. בחירת 2 חברים למועצת מנהלים של הקיבוץ
הנהלת מש"א מביאה לבחירה 2 חברים חדשים למועצת המנהלים הכלכלית של הקיבוץ. החברים שיבחרו יצטרפו ל- 3 חברי הקיבוץ המכהנים ול- 5 בעלי התפקידים.

המועמדים המוצעים ע"י הנהלת מש"א:

עדי ברקן
חגי אבני
שלמה ניימן

- צביקה גולדברג מציע את נגרו רובינשטיין

- סילביה ליברמן מציעה את עצמה.

שני החברים שיקבלו את מירב הקולות יצטרפו למועצת המנהלים הכלכלית של הקיבוץ.

3. בחירת 2 חברים למועצת מנהלים של געש מפעלי תאורה
הנהלת מש"א מביאה לבחירה 2 חברים חדשים למועצת המנהלים של געש מפעלי תאורה. החברים שיבחרו יצטרפו להרכב הנוכחי הכולל: יו"ר, 2 דירקטורים חיצוניים, מנהל מפעל ו- 4 בעלי תפקידים.

המועמדים המוצעים ע"י הנהלת מש"א:

דני קלינה
יואל רוזנטל

- צביקה גולדברג מציע את נגרו רובינשטיין.

שני החברים שיקבלו את מירב הקולות יצטרפו למועצת המנהלים של המפעל.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחה מס' 16 מתאריך 13/10/2003.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב