קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 03.11.2003 מספר 18 שנת 2003

03/11/2003
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 3/11/2003 שיחה מס: 18 שנה: 2003
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום ג' 4/11/2003 בין השעות 11:00-20:00 על הנושאים שבשיחה.

2 יזי מדבייר הודיע על סיום חברותו בגעש, עקב קבלתו לחברות בקיבוץ בארי.

ב. לאישור

1. קבלת ערן טילבור למועמדות בגעש
המזכירות בעד קבלת ערן למועמדות.
ההצבעה בקלפי ולקבלת ערן למועמדות נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

2. קבלת מיטל שושן לאורחות בגעש
המזכירות בעד קבלת מיטל לאורחות.
ההצבעה בקלפי ולקבלת מיטל לאורחות נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

ג. לדיון

1. השתלמויות ארוכות
המזכירות קיימה דיון לגבי הצעת מש"א בעניין השתלמויות לאחר שלא אושרה רשימת ההשתלמות בקלפי. מתוך התייחסות לנהל שאושר ב- 1997 והתקנון הקודם שאושר ב- 1978, קיים חוסר בהירות לגבי מציאת פתרון למצב שנוצר - בו לא אושרה רשימת ההשתלמויות. המזכירות סיכמה שמייד עם סיכום אופן הפעולה בנושא רשימת ההשתלמויות שלא אושרה, יש לדון ולהחליט על תקנון השתלמויות שיתן מענה למכלול הבעיות לרבות התייחסות ללימודים במסלולים שונים.
לגבי דיון וטיפול בנושא רשימת השתלמויות שלא אושרה, המזכירות הקימה צוות שדן בעניין וסיכמה את עמדתה, שיש להביא להכרעת הציבור את החלופות הבאות, לגביהן הציבור מתבקש להצביע רק על אחת. ההצעה שתקבל את מירב הקולות היא שתתקבל.

1. לא לאשר ההשתלמויות עד לדיון והחלטה בעניין תקנון השתלמויות חדש.

2. לאשר את רשימת הממשיכים בלבד.

3. להחזיר את הנושא למש"א ולהביא רשימת/ות חדשה/ות.

4. לפתוח את רשימת השתלמויות הכוללת להצבעה אישית.

5. נגד כל ההצעות.

- הסבר מפורט יינתן בשיחה. חברים המעונינים לקבל את העתק של התקנון מ-78 והנוהל מ-97 יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 17 מתאריך 20/10/2003

1. עדי ברקן ושלמה ניימן נבחרו למועצת המנהלים של הקיבוץ.

2. דני קלינה ויואל רוזנטל נבחרו למועצת המנהלים של המפעל.

3. ישראל פלג, רותי כץ צרפתי, דני קייט, אבי מן ואמנון סירוטה נבחרו למזכירות

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב