קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 01.12.2003 מספר 20 שנת 2003

01/12/2003
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 1/12/2003 שיחה מס: 20 שנה: 2003
תוכן השיחה

א. שאילתא

1. תשובת המזכיר לשאילתא של איתן יערי בעניין ההגבלים העסקיים.
בשיחה זו לא יתקיים דיון בשאילתא בעקבות התשובה.

ב. לדיון

1. דוחות כספיים ל- 9 חודשים (ינואר ספטמבר) 2003
מובאים לדיון הדוחות הכספיים המסכמים את תוצאות המשק ב- 9 החודשים הראשונים (ינואר-ספטמבר) של שנת 2003.
הדוחות יוצגו ע"י רואה חשבון יוסי זילברשטיין מברית פיקוח.
החומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 19 מתאריך 17/11/2003

1. אושרה תוכנית לשטח המגורים בגעש.

2. התקבלה ההצעה לפתוח את רשימת ההשתלמויות הכוללת להצבעה אישית.

3. יואב דרורי נבחר לרכז משק לשנתיים נוספות.

4. אושרה פניית רחל סגל ואירית קנר.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב