קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 15.12.2003 מספר 21 שנת 2003

15/12/2003
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: דני קייט מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 15/12/2003 שיחה מס: 21 שנה: 2003
תוכן השיחה

א. אינפורמציה

1. תימסר אינפורמציה לגבי מצב העניינים בנושא השכונה החדשה, בהתייחס לפרסומים האחרונים שהיו בתקשורת בנושא זה.
סעיף זה לא ישודר בוידאו.

ב. לאישור

1. מובא לאישור מאזן מבוקר לשנת 2002. אישור המאזן מבוצע בהתאם לדרישת רשם האגודות.
ההצבעה לאישור המאזן תתקיים בשיחה עצמה.

ג. לדיון

1. מובאת לדיון ראשוני וכללי הצעת ועדת פנסיה להסדרי פנסיה חדשים בגעש (מצ"ב בגב הדף). הצעת ועדת פנסיה נדונה במזכירות והנהלת שירותים שהמליצו לקיים דיון כללי בסוגיה בשיחת הקיבוץ בכדי לבחון את עמדת החברים בנושא, ובהתאם לבחון את קידום הנושא וקבלת החלטות בנדון.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחה מס' 20 מתאריך 1/12/2003.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב