קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 29.12.2003 מספר 22 שנת 2003

29/12/2003
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 29/12/2003 שיחה מס: 22 שנה: 2003
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי 31/12/2003 בין השעות 11:00-20:00 על הנושאים שבשיחה.

2. ערן טילבור הודיע על הפסקת מועמדותו בגעש (במסגרת תהליך הקליטה בו הוא נמצא) ועזיבתו את הקיבוץ.

ב. לדיון

1. תכנית משק 2004 – שוטף והשקעות
מובאת לדיון ואישור תוכנית משק לשנת 2004. מועצת המנהלים כלכלית דנה בתוכנית ואישרה אותה. חומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
ההצבעה בקלפי ולאישור התוכנית נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

2. תוכנית אחזקת אדם 2004 שוטף והשקעות
מובאת לדיון ואישור תוכנית אחזקת אדם לשנת 2004. הנהלת שירותים דנה בתוכנית ואושרה אותה. חומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 21 מתאריך 15/12/2003

1. אושר מאזן מבוקר של קיבוץ געש לשנת 2002.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב