קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 12.01.2004 מספר 02 שנת 2004

12/01/2004
דף לשיחה
מנחה: דני קייט מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 12/1/2004 שיחה מס: 2 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. אינפורמציה

1. תימסר אינפורמציה בנושא השכונה החדשה.
סעיף זה לא ישודר בוידאו.

ב. לדיון

1. דו"ח הביקורת בנושא הדיור בגעש
מובא לדיון דו"ח הביקורת בנושא הדיור בגעש.
הדו"ח הוכן ע"י המבקר אלחנן ורדי והוא יציג אותו בשיחה.
הדו"ח הוכן במסגרת תוכנית הביקורת לשנת 2003.
חומר יחולק בשיחה. חברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 1 מתאריך 5/1/2004

1. אושרה תוכנית משק לשנת 2004.

2. אושרה תוכנית השקעות במשק לשנת 2004.

3. אושרה תוכנית אחזקת אדם לשנת 2004.

4. אושרה תוכנית השקעות באחזקת אדם לשנת 2004.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב