קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 02 שנת 2004

15/01/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
סיכום ישיבת מזכירות מס' 02 מתאריך 15/01/2004
תוכן:

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. פניית עמיר פז לשנת חופש – בהשתתפות עמיר
המזכירות קיימה דיון בהשתתפות עמיר פז בעניין פנייתו לשנת חופש מגעש, בכדי לנסות להשתלב בקיבוץ משמר העמק יחד עם זוגתו חברת הקיבוץ.
המזכירות בעד אישור פנייתו של עמיר לשנת חופש.

3. פניית משה משלנקה בעניין פרסום תוצאות קלפי – סיכום הנושא מישיבה קודמת.
המזכירות סיכמה את הדיון מהישיבה הקודמת בעניין פנייתו של משה, והחליטה שיש לפרסם את כל התוצאות המספריות של כל הנושאים המובאים להכרעה בקלפי. זאת מאחר ובהיבט התקנוני יש קביעה שיש לפרסם את כל תוצאות ההצבעה, ואין התייחסות לנוהג שהיה בשנים האחרונות, בו פורסמו בהצבעות של בחירה לגופים ציבוריים בגעש רק תוצאות ההצבעה ללא הנתונים המספריים של כלל המועמדים לרבות אלו שלא נבחרו.

4. פניית יצחק כנען בעניין תגמול אישי ממשרד הביטחון – סיכום הנושא מישיבה קודמת.
המזכירות סיכמה את הדיון מהישיבה הקודמת בעניין פנייתו של יצחק, והחליטה שהיא אינה מאשרת את פניית יצחק כנען לקבל אליו את התגמול האישי ממשרד הבטחון. באותו אופן המזכירות החליטה שהיא אינה מאשרת את אי העברת כספים של חברים אחרים מהכנסות כלשהן, לרבות תגמולים אישיים וכו'. המזכירות תטפל בהסדרת הנושא באופן כולל והוגן ובהתאם להחלטות הקיבוץ.

5. מודל התפרנסות בגעש – דיון בקידום הנושא והתייחסות לפניית חברים להביא את הנושא לדיון בשיחת הקיבוץ.
המזכירות קיימה הדיון בנושא קידום תהליך קבלת החלטות בקיבוץ בעניין מודל התפרנסות, בין השאר בהתייחס לעצומה חתומה על ידי 43 חברי געש שהוגשה למזכירות, הקוראת למזכירות להביא את הנושא לדיון בשיחת הקיבוץ בהתבסס על המודל שגובש ע"י הצוות שהקימה המזכירות בניהול אוריאל אבני. סוכם שבאחריות צוות בעלי התפקידים להביא תוך זמן קצר הצעה לאישור המזכירות ושיחת הקיבוץ, לתהליך מובנה ומוגדר של דיונים וקבלת החלטות בקיבוץ בנושא מודל התפרנסות, שיכלול את כל מרכיבי התהליך: צוות מוביל, לו"ז, תקציב, העזרות בייעוץ חיצוני וכו'.
משתתפים:
צביקה גולדברג, יחזקאל פירקו, ישראל פלג, ריינולד ליבשיץ, יואב דרורי, אבי מן, אמנון סירוטה, רותי כץ צרפתי, אסנת נגרי, אופיר סיטרין, דני קייט, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב