קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 26.01.2004 מספר 03 שנת 2004

26/01/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 26/1/2004 שיחה מס: 3 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי, 28/1/2004 בין השעות 11:00-20:00 על הנושאים שבשיחה.

ב. לאישור

1. שנת חופש לעמיר פז
המזכירות בעד אישור שנת חופש לעמיר פז.
ההצבעה בקלפי, ולאישור שנת החופש לעמיר נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

ג. לדיון

1. תקנון השתלמויות חדש לגעש
המזכירות מביאה לדיון בשיחת קיבוץ ולאישור בקלפי הצעה לתקנון השתלמויות חדש בגעש. התקנון החדש מתבסס על הצעת הנהלת מש"א לשינוי אופן הדיון והאישור של השתלמויות בגעש, ומובא
לשיחת הקיבוץ לאחר שנדון ואושר (בנוסח המצורף) במזכירות.
ההצבעה בקלפי, ולאישור הצעת המזכירות נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 2 מתאריך 12/1/2004.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב