קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 05 שנת 2004

05/02/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
הדף לא נמצא בשרת.
התאריך והנושאים על בסיס דף "הזמנה".

ישיבת מזכירות מס' 5
ביום חמישי 5/2/2004
בשעה 16:30
במזכירות

על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול קודם
2. דיווח על נושאים שוטפים.
3. אורית רובין – התייעצות בהשתתפות שלמה ניימן.
4. רשימת ותק – נהל אישור רשימה.
5. עצמאות כלכלית לצעירים – המשך דיון וסיכום עמדת המזכירות בנושא .
6. שונות, שאילתות.
תוכן:
משתתפים:
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב