קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 23.02.2004 מספר 04 שנת 2004

23/02/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 23/2/2004 שיחה מס: 4 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שלישי 24/2/04 בין השעות 11:00-20:00 על הנושאים שבשיחה ובשיחות קודמות.

2. מזכירות הקיבוץ אישרה את בחירת הנהלת שירותים במשה הדר למנהל ענף המזון בגעש. משה מחליף את רביב דור שכיהן בתפקיד עד כה וביקש לסיים.

3. הנהלת מש"א אישרה את צרוף הגר סירוטה לועדת בריאות. הגר תצטרף כחברה מן המניין להרכב הנוכחי של ועדת בריאות.

ב. לאישור

1. הסדרי פנסיה לחברי געש
מובאת לאישור הצעה לפתרון בעיית הביטחון הפנסיוני לחברי געש על פי עקרון של שני מסלולים:
-. פנסיה צוברת בקרנות פנסיוניות.
-. פנסיה תקציבית, שתובטח ע"י בטוחות עליהן יוסכם.

לגבי היקף הצבירה בקרנות הפנסיה והקצאת המשאבים והביטחונות להבטחת הפנסיה התקציבית, יוחלט בהמשך בהתאם להצעות מפורטות שיגובשו ויובאו לאישור בשיחת הקיבוץ. התפישה שתגובש כבסיס להצעות המפורטות, היא הבטחת רמת חיים נאותה לחברי געש בגיל העבודה ובגיל הפרישה, בהתחשב באפשרויות הכלכליות של הקיבוץ בטווח הקצר והארוך.
המזכירות דנה בהצעה לפתרון פנסיוני בשני מסלולים, שנידונה גם בשכבות השונות בציבור, בהנהלת שירותים ובמועצת המנהלים הכלכלית, וממליצה לקיבוץ לקבלה.
בכפוף לאישור ההצעה הנ"ל בשיחה, המזכירות תדון בשיתוף עם מועצת המנהלים הכלכלית וועדת פנסיה בחלופות המפורטות, שתובאנה בהמשך באופן מגובש לדיון והכרעה בשיחת הקיבוץ.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

ג. לדיון

1. עצמאות כלכלית לצעירים בגעש
מובאת לדיון ואישור הצעת הנהלת צעירים לתקנון עצמאות כלכלית לצעירים בגעש, כמסלול נוסף להסדרי הצעירים (חו"ל, לימודים) הקיימים כיום בגעש, שיהווה אלטרנטיבה לצעירים שיבחרו בכך. מזכירות הקיבוץ דנה בהצעה ותומכת באישורה ע"י הקיבוץ.
חומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב של שני שליש מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 3 מתאריך 26/01/2003
1. אושרה שנת חופש לעמיר פז.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב