קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 08.03.2004 מספר 05 שנת 2004

08/03/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 8/3/2004 שיחה מס: 5 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שלישי 9/3/04 בין השעות 11:00-20:00 על הנושאים שבשיחה.

ב. אינפורמציה

1. מרכז ועדת פנסיה יוחנן פרנס ימסור עדכון לגבי מצב הטיפול בכספים שגעש הפקיד בקרן "מבטחים ישנה", לגביה נמסר לאחרונה שתפסיק את פעילותה.

2. יימסר עדכון בעניין כתב האישום של הרשות להגבלים עסקיים כנגד השותפות "געש מפעלי תאורה".

ג. לדיון

1. בחירת מנהל/ת מש"א
הנהלת מש"א מביאה לאישור את המלצתה לבחור בשרון תירוש כמנהלת מש"א של הקיבוץ.
סילביה ליברמן מציעה את עצמה לתפקיד זה.
מאיה יערי מציעה את עצמה לתפקיד זה.
הנושא יובא להכרעה בקלפי. הצעה שתקבל למעלה מ 50% מסך קולות המצביעים היא שתתקבל. במידה ואף אחת מההצעות לא תקבל למעלה מ 50% מסך קולות המצביעים, תיערך הצבעה נוספת בקלפי בין שתי ההצעות שקיבלו את מירב הקולות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 4 מתאריך 23/02/2003

1. אושר תקנון השתלמויות חדש.

2. אושרה הצעה להסדרי פנסיה לחברי געש ע"פ עקרון של שני מסלולים – צוברת ותקציבית.

3. אושרה הצעה לעצמאות כלכלית לצעירים בגעש.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב