קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 15.03.2004 מספר 06 שנת 2004

15/03/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: דני קייט מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 15/3/2004 שיחה מס: 6 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שלישי 16/3/04 בין השעות 11:00-20:00 על הנושאים שבשיחה.י אישרה נוהל קלנועיות חדש. הנוהל מצורף בגב הדף לשיחה.

ב. אינפורמציה

1. יימסר עדכון מצב העניינים עם הלל רבין.

ג. לאישור

1. השקעה במשתלה לצמחי בית במתחם הלולבו
מועצת מנהלים כלכלית מביאה לאישור הקיבוץ השקעה במבנה משתלה (כפי שהוצגה בתכנית 2004) במתחם הלולבו. מועצת המנהלים דנה בנושא הקמת המשתלה וממליצה לקיבוץ לאשר את ההשקעה. ההצבעה בקלפי ולאישור ההשקעה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
חומר הסבר לגבי ההשקעה במשתלה יחולק בשיחה. חברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.

ד. לדיון

1. דו"חות כספיים לסיכום שנת 2003
מובאים לדיון הדו"חות הכספיים המסכמים את תוצאות המשק בשנת 2003.
הדו"חות יוצגו על ידי רו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח.
החומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 5 מתאריך 8/3/2003

1. שרון תירוש נבחרה למנהלת מש"א של געש.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב