קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 08 שנת 2004

18/03/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
הדף לא נמצא בשרת.
התאריך והנושאים על בסיס דף "הזמנה".

ישיבת מזכירות מס' 8
ביום חמישי 18/3/2004
בשעה 16:30
במזכירותעל סדר היום:
1. אישור פרוטוקול קודם
2. דיווח על נושאים שוטפים.
3. דיווח של חנה שושן לגבי אי סדרים מתמשכים אצל מספר עו"ח.
4. אישור הצעה למבנה ארגוני לבי"ס א.ד.ם וסביבה.
5. שונות, שאילתות.
תוכן:
משתתפים:
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב