קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 09 שנת 2004

25/03/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
הדף לא נמצא בשרת.
התאריך והנושאים על בסיס דף "הזמנה".

ישיבת מזכירות מס' 9
ביום חמישי 25/3/2004
בשעה 16:00
במזכירות

על סדר היום:
דיון משותף למזכירות, מועצת המנהלים הכלכלית וועדת פנסיה בנושא פנסיה לחברי געש.
תוכן:
משתתפים:
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב