קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 11 שנת 2004

00/04/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
הדף לא נמצא בשרת.
תאריך ונושאים - לא ידוע
תוכן:
משתתפים:
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב