קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 10 שנת 2004

01/04/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
הדף לא נמצא בשרת.
התאריך והנושאים על בסיס דף "הזמנה".

ישיבת מזכירות מס' 10
ביום חמישי 1/4/2004
בשעה 16:30
במזכירות

על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול קודם
2. דיווח על נושאים שוטפים.
3. דברי סיכום ופרידה מצביקה גולדברג שמסיים את תפקידו כמנהל מש"א.
4. התייעצות בעניין החלטת הקיבוץ לגבי הצעת המזכירות לתהליך שינוי.
5. דיון בהצעת ריינולד ליבשיץ בנושא שנת חופש (רצ"ב).
6. שונות, שאילתות.
תוכן:
משתתפים:
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב