קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 12 שנת 2004

06/05/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
הדף לא נמצא בשרת.
התאריך והנושאים על בסיס דף "הזמנה".

ישיבת מזכירות מס' 12
ביום חמישי 6/5/2004
בשעה 16:30
במזכירות

על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול קודם
2. דיווח על נושאים שוטפים.
3. קבלת ערן ריינשרייבר לאורחות – בהשתתפות ערן וגלי.
4. קבלת דקלה ואורן מעיין לחברות – בהשתתפות דקלה ואורן.
5. קבלת שקד שרויט לחברות – בהשתתפות שקד.
6. קבלת יפית לביא למועמדות – בהשתתפות יפית ונדב.
7. התייעצות לקראת דיון לגבי תושבות בגעש.
8. דיון לגבי עמדת געש בעניין חוף הרחצה.
9. שונות, שאילתות.
תוכן:
משתתפים:
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב