קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 17.05.2004 מספר 11 שנת 2004

17/05/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 17/5/2004 שיחה מס: 11 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי 19/5/04 בין השעות 11:00-20:00 על הנושאים שבשיחה הקודמת – הצבעה נוספת בין שתי החלופות שקיבלו את מירב הקולות בהצבעה על נהלי שנת חופש.

ב. לדיון

1. רפת חוף השרון – סיכום פרוייקט ההקמה ודיווח על התוצאות העסקיות והמקצועיות
מועצת המנהלים הכלכלית מביאה לדיווח ודיון את סיכום פרוייקט הקמת 'רפת חוף-השרון' המשותפת לקיבוצים געש, יקום ושפיים, ואת תוצאותיה הנוכחיות מבחינה עסקית ומקצועית.
יו"ר 'רפת-חוף שרון' שאול רשף (חבר יקום) יציג את הנושא, ולאחר מכן יתקיים דיון.
חומר רקע לדיון יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 10 מתאריך 10/5/2004

1. ערן ריינשרייבר התקבל לאורחות.

2. יפית לביא התקבלה למועמדות.

3. שקד שרויט התקבלה לחברות.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב