קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 14 שנת 2004

00/06/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
הדף לא נמצא בשרת.
התאריך והנושאים - לא ידועים.
תוכן:
משתתפים:
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב