קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 13 שנת 2004

03/06/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
סיכום ישיבת מזכירות מס' 13 מתאריך 3/6/2004
תוכן:

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. חוף הרחצה
נמסר עדכון לגבי מצב העניינים של קידום התכנית לפיתוח שכונת געש על הים, ומשמעותו הנוכחית לגבי הפעלת חוף הרחצה המוכרז.
סוכם לקבל את ההצעה שגעש לא יתנגד למעבר זמני של רכב הצלה ופינוי בתוואי הדרך הקיימת בשטחי העסקה המשותפת, בכפוף לתנאים מפורטים שהוצגו (גם במועצת המנהלים ובשיחת הקיבוץ) ושיסוכמו באופן מסודר עם המועצה האחראית על הפעלת החוף.

3. השתתפות שרון תירוש כמנהלת מש"א במזכירות
נמסר שמאחר ולפי פקודת האגודות השיתופיות (שמעמדה כחוק) אליה כפופים תקנון הקיבוץ והחלטותיו, נקבע שבהנהלת האגודה (במקרה של הקיבוץ זו המזכירות) יכולים להיות חברים מן המניין רק חברי האגודה, שרון שאיננה חברה לא יכולה להיות חברת מזכירות מן המניין.
סוכם ששרון כמנהלת מש"א של הקיבוץ (שלפי החלטות הקיבוץ כלולה בהרכב הקבוע של המזכירות) תשתתף במזכירות כמוזמנת קבועה, לא כחברת מזכירות וללא זכות הצבעה השמורה רק לחברי מזכירות מן המניין.

4. ביטוח נסיעות לחו"ל של חברי געש
לבקשת מחלקת הביטוח של געש, המזכירות דנה בסוגיית ההשתתפות העצמית של החברים מקרה של מימוש הביטוח. המזכירות סיכמה שבהתאם להחלטות קודמות בהן נקבע שעל כל חבר הנוסע לחו"ל לדאוג לביטוח על חשבונו הפרטי, כך גם מרכיב ההשתתפות העצמית בעת מימוש הביטוח יחול על החבר.

5. חובות חברים
המזכירות קיבלה דיווח לגבי מצב חובות בתקציבים אישיים של חלק מהחברים, החורגים באופן ניכר מההחלטות הקיבוץ בעניין זה.
סוכם שבישיבה הבאה ימשך הדיון בסוגיה ויוחלט על צעדים לטיפול בבעיה.

6. דיון בהצעה פרטית של נגרו רובינשטיין וראובן גפני להסדרי פנסיה חדשים בגעש - בהשתתפות נגרו וראובן
המזכירות קיימה דיון בהשתתפות נגרו רובינשטיין וראובן גפני לגבי הצעה פרטית שלהם להסדרי פנסיה חדשים בגעש. המזכירות דווחה לגבי עמדת מועצת המנהלים הכלכלית של געש שדנה אף היא בהצעה לפני מספר ימים.
המזכירות החליטה להצטרף לעמדת מועצת ולנסחה באופן המצורף לפרוטוקול.
משתתפים:
יואב דרורי, רותי כ"ץ, ריינולד ליבשיץ, אסנת נגרי, אופיר סיטרין, מרדכי כהן, אמנון סירוטה, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב