קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 07.06.2004 מספר 12 שנת 2004

07/06/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 7/6/2004 שיחה מס: 12 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. הודעות

1. עמיר פז הודיע על חזרתו לגעש משנת חופש החל מ 1.6.2004.

ב. אינפורמציה

1. ימסר עדכון מצב לגבי השכונה החדשה (געש/סקום). סעיף זה לא ישודר בוידאו.

ג. לדיון

1. דו"חות כספיים לסיכום רבעון ראשון לשנת 2004
מובאים לדיון הדו"חות הכספיים המסכמים את תוצאות המשק ברבעון הראשון לשנת 2004.
הדו"חות יוצגו על ידי רו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח.
החומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.

2. הצעה פרטית של נגרו רובינשטיין וראובן גפני להסדרי פנסיה חדשים בגעש
מובאת לדיון הצעה פרטית של נגרו רובינשטיין וראובן גפני להסדרי פנסיה חדשים בגעש. נוסח ההצעה מצורף לדף לשיחה.
המזכירות ומועצת מנהלים הכלכלית דנו בהצעה, ומתנגדות לאישורה. העמדה המנומקת של המזכירות ומועצת המנהלים מצורפת בגב הדף לשיחה.
החומר לדיון יחולק גם בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו גם במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 11 מתאריך 17/5/2004

1. התקבלה הצעת המזכירות לעדכון נהלי שנת חופש.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב