קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 15 שנת 2004

24/06/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
סיכום ישיבת מזכירות מס' 15 מתאריך 24/6/2004
תוכן:

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. חובות חברים – סיכום הדיון ואישור נוסח החלטה
בהמשך לישיבת מזכירות הקודמת שדנה בנושא, סוכם על נוסח ההחלטה בעניין צעדים לטיפול בעניין חובות של חברים בתקציבים האישיים, החורגים מההחלטות הקיימות בנושא זה. סוכם להביא את הצעת ההחלטה לדיון ואישור בשיחת הקיבוץ.

3. הצעת הנהלת מש"א לעדכון נהלי שעות תמורה
המזכירות קיימה דיון בהצעת הנהלת מש"א לעדכון נהלי שעות תמורה. ההצעה שנידונה כללה רק מיזוג בין מכסת שעות התמורה של בני זוג, המאושרת כיום רק לכל אחד מהם בנפרד. המזכירות לא קיבלה את ההצעה, מאחר ולדעתה היא חסרה ויש לשלב במסגרתה מרכיבים נוספים, שיעודדו שילוב של הגדלת התפרנסות והתועלת לחבר הרוצה להגדיל את הכנסותיו מעבודה, ובמקביל יצמצמו את עיוותים הקיימים בהחלטה הקיימת.
המזכירות ביקשה מהנהלת מש"א להביא בהקדם לדיון ואישור הצעה לעדכון נהלי תמורה, שתכלול התייחסות לתגמול גם כפונקציה של ההכנסות משכר עבודה (כולל מהלך של עדכון מקצועי של תמחור המשרות הקיים בקיבוץ), הגבהת תקרת הסכום המקסימאלי לתמורה אישית של כל החברים, ועידוד עבודת גימלאים.

4. הצעת הנהלת מש"א בעניין "המאגר הישן" של ימי חופש
המזכירות קיימה דיון בהצעת הנהלת מש"א למחיקת "המאגר הישן" של ימי החופש, או כחלופה בעדיפות שנייה להקפיאו עד שיוחלט אחרת. נמסר שההצעה למחיקת "המאגר הישן" נידונה לפני מספר שנים אך לא אושרה ע"י הקיבוץ.
המזכירות תומכת באישור הצעת הנהלת מש"א ומקבלת את הנימוקים שהציגה הנהלת מש"א, כסיבות להביא את הנושא לדיון חוזר בשיחה. סוכם להביא את הנושא לדיון ואישור בשיחת הקיבוץ.

5. קבורה בגעש
המזכירות קיימה התייעצות לגבי עדכון נהלי קבורה בגעש שאושרו לאחרונה ב 1995. סוכם להביא את הנושא לדיון בהמשך, במטרה לבחון עדכון של הנהלים הקיימים.

6. קבלת רמי פירקו למועמדות בגעש – בהשתתפות רמי
המזכירות דנה בפניית רמי פירקו לקבלה למועמדות לאחר שחזר מחופשת צעירים שארכה למעלה משנתיים. המזכירות בעד קבלת רמי למועמדות.

7. פניית רוברטו קופרמן לשנת חופש שנייה – בהשתתפות רוברטו
המזכירות דנה בפניית רוברטו קופרמן לשנת חופש שנייה. המזכירות בעד אישור הפנייה.
משתתפים:
אבי מן, ריינולד ליבשיץ, אופיר סיטרין, יחזקאל פירקו, מרדכי כהן, אסנת נגרי, ישראל פלג, שרון תירוש, אמנון סירוטה, רותי כ"ץ, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב