קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 28.06.2004 מספר 14 שנת 2004

28/06/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 28/6/2004 שיחה מס: 14 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שלישי 29/6/04 בין השעות 11:00-20:00 על הנושאים שבשיחה.

2. הנהלת שירותים אישרה לשנת ניסיון אחת (לאחריה יוחלט לגבי ההמשך) את פניית הגיל הרך לסגירה של המערכת לשבוע אחד בסוף חודש אוגוסט. בשבוע הסגירה שיהיה בין התאריכים 22/8 – 27/8 המערכת תעבוד במתכונת שונה, עליה סוכם במשותף (בצוות שכלל עובדות מהענף ונציגות של הורי ילדי געש) ותיתן שרות רק לידי געש בשעות הרגילות: ימי א' – ה' משעה 7:00 עד שעה 16:00 ויום שישי עד השעה 13:00. דף עם הפרטים לגבי אופן הפעלת המערכת לילדי געש בשבוע זה פורסם להורי געש, ויובא לשיחה.

ב. לאישור

1. קבלת רמי פירקו למועמדות
המזכירות בעד קבלת רמי פירקו למועמדות בגעש. ההצבעה בקלפי ולאישור קבלת רמי למועמדות נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

2. פניית רוברטו קופרמן לשנת חופש שניה
המזכירות בעד אישור פניית רוברטו לשנת חופש שנייה. ההצבעה בקלפי ולאישור פניית רוברטו לשנת חופש שנייה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

ג. לדיון

1. הצעת הנהלת שרותים בעניין ענף המזון – המשך הדיון מהשיחה הקודמת.
מובאת לדיון והחלטה בקלפי, הצעת הנהלת שירותים לשינוי בתחום שירותי המזון שגעש נותן לחברים. הצעה זו גובשה ע"י ענף המזון ונידונה בהנהלת שירותים ולאחר שיחת הקיבוץ האחרונה גם אם מנהלת עובדי חוץ והאחריות על תחום הרווחה בגעש.
ההצעה היא להפסיק את הפעלת חד"א ושירותי המזון שהוא מספק במתכונת הקיימת, כולל מתן פתרון לאוכלוסיית החברים הזקוקים לשירותי מזון מרוכזים, במסגרת מערכת הרווחה והותיקון. בנוסף ההצעה כוללת את הפסקת מרכיב הסבסוד של כלל החברים בסעיף מזון, החל משנת 2005. כלומר, להפסיק את מימון ההפרש בין העלות בפועל לבין המחיר שהחבר משלם, גם לחברים האוכלים בקיבוץ וגם לאוכלים בחוץ. כיום הסכום הנ"ל עומד על כ 600,000 ₪ לשנה. החלטה לגבי השימוש במקור התקציבי שיתפנה, תתקבל במסגרת תקציב אחזקת אדם לשנת 2005, לרבות פתרון בנושא הפסקת הסבסוד.
ההצעה תובא להצבעה בקלפי ולקבלתה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים. במידה ההצעה תתקבל, תובא לידיעת הקיבוץ תכנית מפורטת לגבי ביצוע המהלך, לרבות התייחסות ללוחות זמנים, ופתרונות מפורטים במסגרת מערכת הרווחה והותיקון.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 13 מתאריך 21/6/2004

1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 13 מיום 21.6.2004

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב