קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 16 שנת 2004

01/07/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
סיכום ישיבת מזכירות מס' 16 מתאריך 1/7/2004
תוכן:

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. הפרשות לקרן מבטחים ישנה – בהשתתפות ועדת פנסיה
המזכירות עודכנה לגבי מצב קרן "מבטחים ישנה" (הגרעונית) לה געש הפריש כספים במהלך ה 10 שנים האחרונות במקביל להפרשות לקרן תשורה (המאוזנת). נמסר שמבוצעת בדיקה מקצועית לגבי הכספים הצבורים בקרן זו, לרבות התייחסות לגבי סוגיית המשך ההפרשה ו/או העברת הצבירה לקרן אחרת.

3. ראיונות אישיים עם חברים בעניין השינוי
המזכירות קיימה דיון לגבי ההצעה לעריכת סבב ראיונות אישיים עם כל החברים, לגבי עמדתם בעניין תהליך שינוי אורחות החיים בגעש. ההצעה היא שאת הראיונות יערכו צוות מראיינים של התנועה הקיבוצית, שביצע וצבר נסיון רב בסבבי ראיונות אישיים דומים בקיבוצים אחרים. המטרה היא לסייע לקיבוץ ומוסדותיו, למקד את הדיון תוך הסתייעות במידע ממקור ראשון, ערוך באופן מקצועי, לצורך התאמת מהלכי השינוי ויצירת מחויבות לכך מצד הציבור. המהלך אינו כרוך בתשלום, מאחר והוא כלול במסגרת סל השירותים שניתן במסגרת מיסי התנועה המשולמים.
המזכירות מברכת על היוזמה (שתוצג לחברים בשיחת הקיבוץ) ורואה בה אמצעי נוסף ליצירת התנאים לקידום תהליכי השינוי עליהם יחליט געש בהמשך.

4. דיווח ודיון במינויו של הלל רבין למנהל מפעל התאורה 'שאלתיאל' - המתחרה הראשי של געש בשוק התאורה בארץ
המזכירות דווחה ע"י הנהלת המפעל על כך שהלל רבין מונה לאחרונה כמנהל מפעל התאורה שאלתיאל. זהו המתחרה העיקרי של מפעל התאורה של געש. מינויו של הלל בא לאחר שכיהן כמנכ"ל געש תאורה במשך יותר משמונה שנים - עד לפני כחמש שנים. לאחר מכן היה שותף עסקי של שאלתיאל במספר חברות ועסקים בתחומים שונים – כפי שדווח לשיחת הקיבוץ. הנהלת המפעל דנה בנושא ובוחנת את משמעויות והשלכות התפתחות מצב זה לגבי ההיבטים העסקיים על המפעל.
המזכירות רואה את העניין בחומרה רבה וחושבת שמהלך כזה מצד הלל, המבוצע עם עזיבתו את געש, אינו לגיטימי, אינו מתקבל על הדעת ועלול לפגוע באופן משמעותי מבחינה כלכלית ומבחינות אחרות בקיבוץ ועסקיו - ישירות ובעקיפין. בנוסף לאור המינוי הנוכחי, נדרשת בדיקה מעמיקה של מהות הקשרים העסקיים של הלל עם שאלתיאל בהיותו חבר קיבוץ ובמיוחד בתקופה שמאז יציאתו לשנת החופש ועד מועד עזיבתו את געש. המזכירות סיכמה לדווח על העניין לקיבוץ, לבחון את הנושאים הדורשים בדיקה מעמיקה ולשקול נקיטת צעדים במידה וכפי שיידרש.
משתתפים:
אבי מן, ריינולד ליבשיץ, אופיר סיטרין, יחזקאל פירקו, מרדכי כהן, אסנת נגרי, ישראל פלג, שרון תירוש, יואב דרורי, רותי כ"ץ, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב