קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 19.07.2004 מספר 15 שנת 2004

19/07/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 19/7/2004 שיחה מס: 15 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. שאילתא

1. עזרא רבין מגיש שאילתא בעניין קבלת החלטות כלכליות (רצ"ב).
תשובה תינתן בשיחה.

ב. אינפורמציה

1. מינוי הלל רבין למנהל מפעל התאורה של שאלתיאל
המזכירות דווחה ע"י הנהלת המפעל על כך שהלל רבין מונה לאחרונה כמנהל מפעל התאורה שאלתיאל. זהו המתחרה העיקרי של מפעל התאורה של געש. מינויו של הלל בא לאחר שכיהן כמנכ"ל געש תאורה במשך יותר משמונה שנים - עד לפני כחמש שנים. לאחר מכן היה שותף עסקי של שאלתיאל במספר חברות ועסקים בתחומים שונים – כפי שדווח לשיחת הקיבוץ. הנהלת המפעל דנה בנושא ובוחנת את משמעויות והשלכות התפתחות מצב זה לגבי ההיבטים העסקיים על המפעל.
המזכירות רואה את העניין בחומרה רבה וחושבת שמהלך כזה מצד הלל, המבוצע עם עזיבתו את געש, אינו לגיטימי, אינו מתקבל על הדעת ועלול לפגוע באופן משמעותי מבחינה כלכלית ומבחינות אחרות בקיבוץ ועסקיו - ישירות ובעקיפין. בנוסף לאור המינוי הנוכחי, נדרשת בדיקה מעמיקה של מהות הקשרים העסקיים של הלל עם שאלתיאל בהיותו חבר קיבוץ ובמיוחד בתקופה שמאז יציאתו לשנת החופש ועד מועד עזיבתו את געש. המזכירות סיכמה לדווח על העניין לקיבוץ, לבחון את הנושאים הדורשים בדיקה מעמיקה ולשקול נקיטת צעדים במידה וכפי שיידרש.

2. ראיונות אישיים עם החברים בעניין השינוי
המזכירות מביאה לידיעת החברים שבקרוב יערך סבב ראיונות אישיים עם כל החברים, לגבי עמדתם בעניין תהליך שינוי אורחות החיים בגעש. את הראיונות יערכו צוות מראיינים של התנועה הקיבוצית, שביצע וצבר נסיון רב בסבבי ראיונות אישיים דומים בקיבוצים אחרים. המטרה היא לסייע לקיבוץ ומוסדותיו, למקד את הדיון לגבי שינויים באורחות החיים בגעש, תוך הסתייעות במידע ממקור ראשון, ערוך באופן מקצועי, לצורך התאמת מהלכי השינוי לרצונות החברים ויצירת מחוייבות לכך מצדם. המהלך אינו כרוך בתשלום, מאחר והוא כלול במסגרת סל השירותים שניתן במסגרת מיסי התנועה המשולמים. המזכירות רואה בראיונות אלו אמצעי נוסף ליצירת התנאים לקידום תהליכי השינוי עליהם יחליט געש בהמשך.
אילנה קיפר, החברה בצוות מטעם התנועה הקיבוצית המלווה קיבוצים ובין השאר את געש, תציג בשיחה את הנושא בפני החברים.

ג. לדיון

1. מאגר ימי חופש "ישן"
מובאת לדיון והחלטה, הצעת הנהלת מש"א שנידונה במזכירות, למחיקת "המאגר הישן" של ימי החופש, או כחלופה בעדיפות שנייה להקפיאו עד שיוחלט אחרת. ההצעה למחיקת "המאגר הישן" נידונה לפני מספר שנים אך לא אושרה ע"י הקיבוץ.
המזכירות והנהלת מש"א תומכת באישור ההצעה, וסבורות שהנימוקים שהוצגו במהלך הדיון בגופים אלו ושיוצגו שוב בשיחה, הן סיבות המצדיקות להביא את הנושא לדיון והחלטה חוזרים בשיחה.
ההצעה תובא להצבעה בקלפי לאחר השיחה הבאה ולקבלתה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

תוספת לדף לשיחה / הצעה של רותי נגרי צרפתי בקשר למאגר הישן של ימי החופש:

מאחר ואי אפשר למחוק במחי יד את זכויותיו של חבר שצבר, באמצעות הערך הנחשב ביותר בחברתנו – העבודה, ומאחר ולמעשה כל יום = 160 ₪ (כמחיר יום אי עבודה שזוכו ממנו חברים לאורך כל התקופה), אני מציעה כפשרה שיוותר אישית כל אחד מהזכאים על ימי חופשתו במאגר הישן, ומתוך סכום הויתור ייתרם סכום של 200,000 ₪ למטרה חברתית – שיפוץ המועדון לחבר.
הסכום הנ"ל הוא כ- 1/20 מעלות חוב הקיבוץ לחברים בגין ימי החופשה במאגר הישן.

תוספת לדף לשיחה / הצעה של ריינולד ליבשיץ בקשר למאגר הישן של ימי החופש:
הנדון: חלופה לפתרון בעיית מאגר ימי חופש ישן
אני מבקש להעלות לשיחת קיבוץ פתרון חלופי לגבי מאגר ימי חופש הישן שהוא כדלקמן:
מחיקת חצי מהשעות חופש של כל אחד ממאגר שעות חופש הישן
ואילו החצי הנותר יעבור למאגר שעות חופש החדש (הממוחשב).
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 14 מתאריך 28/6/2004

1. אושרה הצעת הנהלת שרותים בעניין ענף המזון.

2. רמי פירקו התקבל למועמדות.

3. אושרה שנת חופש שנייה לרוברטו קופרמן.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב