קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 19 שנת 2004

06/08/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
סיכום ישיבת מזכירות מס' 19 מתאריך 5/8/2004
תוכן:

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. תושבות בגעש – דיון לגבי הסדרה חוזית עם התושבים בגעש בהשתתפות מיכי דרורי המשמש כעו"ד במחלקה המשפטית של התק"צ.
המזכירות שמעה סקירה ממיכי דרורי וקיימה דיון בהשתתפותו בנושא תשובות בקיבוצים, זאת במטרה להבין לעומק את משמעויות ההסדרה החוזית של תושבות בגעש, לאור הניסיון שנצבר בתנועה הקיבוצית בנושא זה.

הנקודות העיקריות שעלו וסוכמו כעמדת המזכירות במהלך הדיון:

א. יש חשיבות מבחינת געש להסדיר חוזית את המצב הקיים, בו למעשה ישנם אנשים החיים בגעש במעמד של תושב, למרות שהקיבוץ לא החליט על כך באופן מסודר וללא הגדרת תנאים ברורים להימצאותם במשך זמן ארוך בגעש.

ב. אישור לתושבות בגעש תקבע בהתאם להחלטת הקיבוץ ובכפוף לתנאים כלליים וייחודיים למקרה, ותעוגן בהסכם חד-שנתי מתחדש עליו יחתמו התושב, בן/בת הזוג והקיבוץ.

ג. תושבות תהווה מסלול לפתרון בעיות ולא מסלול קליטה חדש, ותפקע מאליה מייד כאשר יפסקו התנאים ו/או הנסיבות שהוכרו כסיבה לתושבות.

ד. התושב יידרש לשלם לקיבוץ תשלום שיקבע ע"י הקיבוץ לכיסוי מלא של השירותים בהם משתמש/ת התושב/ת וההוצאות שיגרמו בגין תושבותו לגעש, בהתאם, תקציב החבר החי עם התושב יהיה של חצי משפחה.

סוכם להביא לדיון ואישור במזכירות, נוסח הצעה, בה יוגדרו בהתאם לנקודות שסוכמו בדיון, העקרונות והנהלים הברורים לאישור תושבות, ויצורף אליה נוסח הסכם מותאם לגעש שיהווה בסיס לחוזים פרטניים עם כל תושב/ת בהתאם לנסיבות העניין. לאחר אישור ההצעה ונוסח ההסכם במזכירות, יובא הנושא לדיון והחלטה בשיחת הקיבוץ.

3. אירועים פרטיים של חברי געש באתר חמי געש – בהשתתפות שלמה ניימן מנהל חמי געש
המזכירות קיימה דיון בהשתתפות שלמה ניימן מנהל חמי געש לגבי אירועים פרטיים שחברים מבקשים לערוך באתר חמי געש. הדיון התקיים בעקבות התפתחותו של האתר מבחינה עסקית והעומס המקשה לאפשר אירועים פרטיים של חברים וענפים אשר בהכרח תופסים מקום של פעילויות שוטפות באתר.

סוכם להשאיר את ההחלטות הקיימות היום שהן:

א. הקיבוץ מאפשר לבני/בנות קיבוץ לקיים חתונה בבריכת השחייה בימי א' ובהתאם למקום פנוי.

ב. חברים, בתי ספר, ענפים וכו', הפונים מידי פעם לקיים אירועים פרטיים שונים המחייבים את הפעלת האתר במיוחד, יחויבו בתשלום על פי פרמטרים מסחריים של האתר.

הובהר שהמועדון לחבר נמצא לרשות החברים לקיום אירועים שונים (ימי הולדת, ברית, בר-מיצוה ועוד), וזאת בתשלום נמוך מאוד לקהילה.
משתתפים:
אבי מן, ריינולד ליבשיץ, יחזקאל פירקו, אסנת נגרי, ישראל פלג, שרון תירוש, יואב דרורי, רותי כ"ץ, מרדכי כהן, אופיר סיטרין, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב