קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 23.08.2004 מספר 17 שנת 2004

23/08/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 23/8/2004 שיחה מס: 17 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. אינפורמציה

1. החלטות הועדה המחוזית לתכנון ובניה בענייני געש, והשפעתן על המצב התכנוני של הקיבוץ
ריכוז משק וענף נכסים ימסרו בשיחת הקיבוץ, מידע לחברים לגבי החלטות הועדה המחוזית
לתכנון ובניה בענייני געש, והשפעתן על המצב התכנוני של הקיבוץ.
הדיון לא ישודר בוידאו.

2. הפעלת חד"א לתקופת נסיון ע"י "בית הלורדים"
במסגרת בדיקת חלופות לשירותי מזון בגעש ובהמשך להחלטת הקיבוץ להפסיק את הפעלת חד"א
במתכונת הקיימת, הנהלת שירותים מציגה לחברים את הצעת "בית הלורדים" (המפעילה כיום
את המטבח) להפעלת חד"א בגעש. הנהלת שירותים אישרה את קבלת ההצעה לתקופת ניסיון של
חצי שנה ותציג את פרטיה בשיחה.
נוסח ההצעה יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.

ב. לדיון

1. דו"חות ביקורת בנושאי רכש וסקר סיכונים בגעש
מובאים לדיון דו"חות הביקורת בנושאי רכש וסקר סיכונים בגעש.
הדו"חות יוצגו ע"י אלחנן ורדי מבקר הקיבוץ.
חומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 16 מתאריך 26/7/2004

1. אושרה הצעת המזכירות למחיקת "המאגר הישן" של ימי החופש.

2. אושרה שנת חופש שנייה לקריסטין ואמנון יערי.

3. אושרה הצעת המזכירות לנהלי טיפול בחובות חברים בתקציבים האישיים.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב