קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 21 שנת 2004

01/09/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
סיכום ישיבת מזכירות מס' 21 מתאריך 1/9/2004
תוכן:

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. עדכון לגבי נושאים שוטפים

א. המזכירות עודכנה לגבי אירוע חמור בין משפחות לביא ובן-חורין על רקע יחסי שכנות. נמסר שהנושא יחסי השכנות בין המשפחות נמצא בטיפול מזה חודשים מספר, אך למרות הניסיונות הרבים של הגורמים השונים שטיפלו בעניין מטעם הקיבוץ, ושימשכו ככל שיידרש, הבעיה טרם נפתרה. לבקשת המשפחות (כל אחת בנפרד) יתקיים דיון במזכירות בנושא.

ב. המזכירות עודכנה לגבי המשך הטיפול בעניין המכתבים האנונימיים כנגד אטי פופר כמנהלת הגיל הרך בגעש. סוכם שתהליך ברור העניין ימשך כפי שנקבע.

3. דיון בהצעות ועדת פנסיה
המזכירות קיימה דיון בהשתתפות חברי ועדת פנסיה (יוחנן פרנס, חנה שושן, אברהם ציקמן), לגבי הצעות הועדה לעדכון החלטות לגבי התחלת ההפרשות וגיל הפרישה בגעש.

א. התחלת הפרשות - ועדת פנסיה מציעה לאשרר את ההחלטה מ 1993 כתיקון להחלטה המאוחרת יותר מ 1998, שהסעיף המשתנה בהחלטה הוא שתחילת ההפרשות תתבצע החל מ 5 שנים מההגעה לקיבוץ או גיל 30 או קבלה לחברות.

ב. גיל פרישה - ועדת פנסיה מציעה לעדכן את גיל הפרישה לפי התכניות הפנסיה של געש עם הקרנות להן הקיבוץ מפריש, בהן גיל הפרישה לגברים ונשים הוא בגיל 65.

המזכירות תומכת באישור הצעות ועדת פנסיה, שיובאו לדיון ואישור בשיחת הקיבוץ.

4. פניית רותי פלורסהיים (זוגתו של ארז קוגלר) לקליטה לאורחות בגעש.
המזכירות קיימה דיון בהשתתפות רותי וארז, לגבי פנייתה של רותי לקליטה לאורחות בגעש.
המזכירות בעד קבלתה של רותי לאורחות בגעש.

5. דיון עם חגי אבני לגבי נושאים הקשורים לעבודת החוץ שלו – בהשתתפות חגי
המזכירות קיימה דיון עם חגי אבני לגבי שני נושאים הקשורים לעבודת החוץ שלו:

א. הכנסות מחל"ת – חגי הסביר שלדעתו הכנסות שקיבל מדשן גת (החברה בה הוא עובד) בגין חודש דצמבר 2003, בו הוא לקח ימי חופש שהגיעו לו מהקיבוץ אך עבד בדשן גת, הוא לא חייב להעביר לקיבוץ. בפועל חגי העביר, לאחר שנדרש לכך, את ההכנסות הנ"ל לקיבוץ, אך סבור שההחלטות לגבי ימי חופש של עובדי חוץ אינן מחייבות זאת. המזכירות אינה מקבלת את עמדת חגי, והדגישה שבהתאם להחלטות הקיבוץ כל הכנסות החבר חייבות לעבור ישירות לקיבוץ.

ב. העברת משכורת ישירות לקיבוץ – נמסר שבשנתיים האחרונות חגי אינו מעביר לקיבוץ את המשכורת ישירות לחשבון הקיבוץ, אלא דרך חשבון הבנק הפרטי שלו. חגי התבקש מספר פעמים במשך כל התקופה הזו לחדול מהעניין ולנהוג בהתאם להחלטות המחייבות את העברת המשכורת ישירות לקיבוץ, אך סרב . המזכירות פונה שוב לחגי לנהוג בהתאם להחלטות ולהעביר את משכורתו ישירות לקיבוץ, והחליטה שבמידה והעניין לא יוסדר על ידו לאלתר תביא את הנושא לדיון בשיחת הקיבוץ.
משתתפים:
ריינולד ליבשיץ, יחזקאל פירקו, אסנת נגרי, שרון תירוש, יואב דרורי, רותי כ"ץ, אופיר סיטרין, אבי מן, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב