קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 21 שנת 2004

09/09/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
סיכום ישיבת מזכירות מס' 22 מתאריך 9/9/2004
תוכן:

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. דיון עם רוני יערי בעניי אי סדרים מתמשכים עמו בענייני עבודה - בהשתתפות רוני.
המזכירות קיימה דיון בהשתתפות רוני יערי לגבי אי סדרים מתמשכים עמו בענייני עבודה. נמסר שמחודש מאי השנה ועד היום, רוני מתנהל בענייני עבודה באופן בלתי מקובל לחלוטין, בניגוד להחלטות, ובצורה שאינה מתיישבת עם חובת העבודה וההתפרנסות החלה עליו כחבר.
הובהר לרוני שהמצב הנוכחי בו הוא מתנהל בענייני עבודה בהתאם לראות עניו ובניגוד להחלטות אינו מתקבל על הדעת, ושהאחריות להסדרת צורת העסקתו והתפרנסותו עם מש"א, חלה עליו. סוכם כי רוני יסדיר מייד את עניין התפרנסותו ואופן עבודתו עם מנהלת מש"א.

3. דיון עם סוזנה משלנקה לגבי החלטות המזכירות בעניין הטיפול במכתבים האנונימיים כנגד אטי פופר כמנהלת הגיל הרך – בהשתתפות סוזנה.
המזכירות קיימה דיון לבקשתה של סוזנה משלנקה ובהשתתפותה, לגבי השגותיה בעניין החלטות המזכירות לגבי אופן הטיפול בנושא המכתבים האנונימיים כנגד אטי פופר כמנהלת הגיל הרך. בהמשך עודכנו חברי המזכירות לגבי התבהרות מסוימת שחלה בבדיקת העניין, וסוכם שתהליך ברור ימשך כפי שנקבע. המזכירות קוראת לשני הצדדים לנהוג באיפוק ולהמנע לחלוטין מהתנהגות אלימה ו/או פרובוקטיבית.

4. דיון עם אשר לביא לגבי האירוע החמור עם משפחת בן חורין על רקע יחסי שכנות.
המזכירות קיימה דיון לבקשתו של אשר לביא ובהשתתפותו בעניין האירוע החמור עם משפחת בן-חורין. אשר הציג את עמדתו לגבי השתלשלות העניינים ופרטי המקרה.
מאחר וזמי בן-חורין ביקש לקיים דיון במזכירות בהשתתפותו (שנקבע לישיבה הבאה), המזכירות החליטה לסכם את הנושא לאחר הדיון בהשתתפות זמי.

5. הגר ואמנון סירוטה – העברת משכורות דרך חשבון הבנק פרטי ולא ישירות לקיבוץ
מאחר והגר ואמנון לא הגיעו לדיון שתואם אתם מראש (לאחר מספר ניסיונות שלא צלחו), וזאת למרות שחומרת העניין הובהרה להם, המזכירות עודכנה לגבי הפרטים והחליטה להעביר את הנושא להמשך טיפול בשיחת הקיבוץ.
נמסר שמזה כחודשיים הגר ואמנון סירוטה אינם מעבירים לקיבוץ את המשכורת ישירות לחשבון הקיבוץ, אלא דרך חשבון הבנק הפרטי שלהם. הגר ואמנון התבקשו לחדול מייד מאופן התנהלות זה ולנהוג בהתאם להחלטות המחייבות את העברת המשכורת ישירות לקיבוץ.
בנסיבות העניין המזכירות סיכמה לפנות שוב להגר ואמנון לנהוג בהתאם להחלטות ולהעביר את משכורתם ישירות לקיבוץ, והחליטה שבמידה והעניין לא יוסדר על ידם לאלתר יובא הנושא לדיון בשיחת הקיבוץ.
משתתפים:
ריינולד ליבשיץ, יחזקאל פירקו, אסנת נגרי, שרון תירוש, יואב דרורי, רותי כ"ץ, אופיר סיטרין, אבי מן, מרדכי כהן, ישראל פלג, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב