קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 13.09.2004 מספר 19 שנת 2004

13/09/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 13/9/2004 שיחה מס: 19 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. לדיון

1. דו"חות כספיים לסיכום חציון ראשון (ינואר-יוני) לשנת 2004
מובאים לדיון הדו"חות הכספיים המסכמים את תוצאות המשק לחציון הראשון לשנת 2004.
הדו"חות יוצגו על ידי רו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח.
החומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 18 מתאריך 30/8/2004

1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 18 מתאריך 30.8.2004

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב