קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 27.09.2004 מספר 20 שנת 2004

27/09/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 27/9/2004 שיחה מס: 20 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שלישי 28/9/04 בין השעות 11:00-20:00 על הנושאים שבשיחה.

ב. לאישור

1. קבלת רותי פלורסהיים לאורחות בגעש
המזכירות בעד קבלת רותי פלורסהיים לאורחות בגעש. ההצבעה בקלפי ולאישור קבלת רותי לאורחות נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

2. קבלת קרן ברקן לחברות
המזכירות בעד קבלת קרן ברקן לחברות בגעש. ההצבעה בקלפי ולאישור קבלת קרן לחברות נדרש רוב של שני שליש מסך קולות המצביעים.

3. בחירת 4 חברים למזכירות
הנהלת מש"א מביאה לאישור בחירת 4 חברים חדשים למזכירות הקיבוץ. החברים שיבחרו יחליפו
את 4 החברים שסיימו את הקדנציה שלהם כחברי מזכירות ויצטרפו אל 4 חברים הקיבוץ ו- 5 בעלי התפקידים שממשיכים לכהן כחברי מזכירות.

החברים המוצעים ע"י הנהלת מש"א:

אסף ציקמן, יוסף גלפז, כלנית בוכמן,
מירב סלוצקי, גדעון ברק, יהודיתה כנען,
רחל הדר, יצחק כנען, ראובן גפני

הבהרה: מאחר ובני זוג אינם יכולים לכהן ביחד במזכירות, במידה ויהודיתה ויצחק כנען יכללו בין 4 החברים שיקבלו את מירב הקולות בקלפי, יבחר מביניהם רק אחד – זה שקיבל יותר קולות.

הצעות פרטיות של חברים:

וולף קוצ'ינסקי מציע את זמי בן-חורין

נגרו רובינשטיין מציע את איתן יערי

יוסף בן-נחום מציע את ריינולד ליבשיץ

יוסף סיטרין מציע את חגי אבני

ההצבעה בקלפי ו- 4 החברים שיקבלו את מירב הקולות הם שייבחרו למזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 19 מתאריך 13/9/2004

1. לא התקבלו החלטות בשיחת הקיבוץ מס' 19 מתאריך 13/9/2004.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב