קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 11.10.2004 מספר 21 שנת 2004

11/10/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 11/10/2004 שיחה מס: 21 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. אינפורמציה

1. תמחור משרות
בעקבות ההחלטה לבצע עדכון לתמחור המשרות (שבוצע לאחרונה לפני מספר שנים) לצורך התנהלות שוטפת וכבסיס להחלטות עתידיות לגבי קשר עבודה תקציב, מובאת לידיעת השיחה המתכונת המוצעת ע"י הנהלת מש"א לביצוע מהלך עדכון תמחור המשרות. דליה פת, שהנהלת מש"א מציעה שתהיה הגורם המקצועי שילווה את המהלך ושביצעה מהליכים דומים במספר קיבוצים, תציג בשיחה את אופן ביצוע המהלך.

2. מנהל שירותים
בעקבות פנייתו של יחזקאל פירקו לסיים את תפקידו, לאחר שבמהלך החודשים האחרונים לא נמצא לו מחליף לתפקיד מנהל שירותים, מובאת לידיעת השיחה מתכונת הערכות זמנית (המפורטת בגב הדף לשיחה) עד לבחירת מנהל שירותים חדש. הנהלת מש"א והנהלת שירותים דנו וקיבלו את המתכונת המוצעת, כמצב זמני שיש לאשרו במקביל לחיפוש ובחירת מנהל שירותים.

ב. לדיון

1. הצעת ועדת פנסיה לעדכון גיל הפרישה בגעש
לאור השינויים בהחלטות המדינה לגבי גיל הפרישה, חזרה ועדת פנסיה ובדקה את תוכניות הפנסיה של הקיבוץ. מבדיקה זו התברר כי לפי תוכניות הפנסיה של הקיבוץ, ומול הקרנות בהן מפקיד הקיבוץ כספים עבור החברים, גיל הפרישה הוא 65 לגברים ונשים כאחת, ואינו תואם את החלטות הקיבוץ הקודמות בנושא זה. אי לזאת מביאה ועדת פנסיה את ההצעה הבאה להחלטה לאחר שנדונה ואושרה במזכירות:
גיל הפרישה בגעש יעודכן לפי תוכניות הפנסיה של געש עם הקרנות להן הקיבוץ מפריש, בהן גיל הפרישה לגברים ונשים הוא בגיל 65. ההחלטה לגבי גיל הפרישה לנשים, לא תחול רטרואקטיבית על נשים שפרשו לפי ההחלטות הקודמות ותבוצע באופן מדורג לגבי שאר הנשים באופן הבא:

א. בשנת 2005 גיל הפרישה לנשים יהיה 61
ב. בשנת 2006 גיל הפרישה לנשים יהיה 62
ג. בשנת 2007 גיל הפרישה לנשים יהיה 63
ד. בשנת 2008 גיל הפרישה לנשים יהיה 64
ה. החל משנת 2009 ואילך, גיל הפרישה לגברים ונשים יהיה אחרי יעמוד על 65.

ההצבעה בקלפי תתקיים לאחר אחת השיחות הבאות ועל מועדה תבוא הודעה. לאישור ההצעה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 20 מתאריך 27/9/2004

1. אסף ציקמן, ראובן גפני, רחל הדר, מירב סלוצקי - נבחרו כחברי מזכירות.

2. רותי פלורסהיים התקבלה לאורחות בגעש.

3. קרן ברקן התקבלה לחברות בגעש.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב