קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 01.11.2004 מספר 22 שנת 2004

01/11/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 1/11/2004 שיחה מס: 22שנה: 2004
תוכן השיחה

א. הודעות

1. תמיר דור נבחר ע"י הנהלת שירותים לנהל את ענף האחזקה, ויחליף את פיצ'י ליבוביץ שמסיים את תפקידו בימים אלו.

2. סיליה קסטין הצטרפה לועדת פנסיה.

ב. לדיון

1. עדכון גיל הפרישה בגעש

א. הצעת ועדת פנסיה
לאור השינויים בהחלטות המדינה לגבי גיל הפרישה, חזרה ועדת פנסיה ובדקה את תוכניות הפנסיה של הקיבוץ. מבדיקה זו התברר כי לפי תוכניות הפנסיה של הקיבוץ, מול הקרנות בהן מפקיד הקיבוץ כספים עבור החברים, גיל הפרישה הוא 65 לגברים ונשים כאחד, ואינו תואם את החלטות הקיבוץ הנוכחיות בנושא זה. אי לזאת מביאה ועדת פנסיה את ההצעה הבאה להחלטה, לאחר שנדונה ואושרה במזכירות:
גיל הפרישה בגעש יעודכן לפי תוכניות הפנסיה של געש עם הקרנות להן הקיבוץ מפריש, בהן גיל הפרישה לגברים ונשים הוא בגיל 65.

ב. הצעת חיים מדבייר
חיים מדבייר מציע לעדכן את גיל הפרישה לגברים ל 67 ולנשים 65 ובהתאם לעדכן את תכניות הפנסיה להן מפריש הקיבוץ.
ההצבעה בקלפי תתקיים לאחר השיחה הבאה, ולאישור ההצעה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

2. דרוג ביצוע עדכון גיל הפרישה

א. הצעת ועדת פנסיה
ועדת פנסיה מציעה שההחלטה לגבי עדכון גיל הפרישה, לא תחול רטרואקטיבית על נשים שפרשו לפי ההחלטות הקודמות ותבוצע באופן מדורג לגבי השאר באופן הבא:
א. חברות שהגיעו כבר לגיל 60 יצאו לפנסיה השנה.
ב. חברות שנולדו בשנת 1945 יצאו לפנסיה בגיל 61.
ג. חברות שנולדו בשנת 1946 יצאו לפנסיה בגיל 62.
ד. חברות שנולדו בשנת 1947 יצאו לפנסיה בגיל 63.
ה. חברות שנולדו בשנת 1948 יצאו לפנסיה בגיל 64.
ו. חברות שנולדו בשנת 1949 ואילך יצאו לפנסיה בגיל 65.

ב. הצעת מרים אביו
מרים אביו מציעה שאם יוחלט לעדכן גיל הפרישה לפנסיה בגעש, יוחלט שהדרוג יבוצע ע"פ ההחלטות שהתקבלו במדינה בנושא, ובהתאם לטבלאות הביטוח הלאומי המצורפות. זאת בכדי לשמר את הגיון הדרוג שקבעה המדינה, ושעל-פיו נהג גם קיבוץ געש בעבר, שהחליט על יציאה לגיל הפנסיה.

ההצבעה בקלפי תתקיים לאחר השיחה הבאה, ולאישור ההצעה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

3. העברת משכורות ישירות לקיבוץ ע"י חגי אבני, הגר סירוטה ואמנון סירוטה.
המזכירות מביאה לדיון את נושא העברת משכורות ישירות לקיבוץ ע"י חגי אבני, הגר סירוטה ואמנון סירוטה, זאת לאחר ששלושת החברים הנ"ל פועלים בניגוד להחלטות נהלי ותקנוני הקיבוץ, ואינם מעבירים לקיבוץ את המשכורת ישירות לחשבון הקיבוץ, אלא דרך חשבון הבנק הפרטי שלהם. חגי, הגר ואמנון התבקשו ע"י המזכירות לחדול מייד מאופן התנהלות זה, ולנהוג בהתאם להחלטות המחייבות את העברת המשכורת ישירות לקיבוץ, אך התעלמו מהבקשה ולא ביצעו אותה עד עתה.
המזכירות והחליטה שמאחר והעניין לא הוסדר על ידם למרות פניית המזכירות, הנושא יובא להמשך טיפול בשיחת הקיבוץ.
המזכירות מביאה לאישור השיחה החלטה המחייבת את חגי אבני, הגר סירוטה ואמנון סירוטה לנהוג לפי החלטות הקיבוץ נהגיו ותקנוניו ולחזור להעביר את משכורתם ישירות לקיבוץ.
ההצבעה בקלפי תתקיים לאחר השיחה הבאה, ולאישור ההצעה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 21 מתאריך 11/10/2004

1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס. 21 מתאריך 11.10.2004.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב