קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 08.11.2004 מספר 23 שנת 2004

08/11/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 8/11/2004 שיחה מס: 23 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. הודעות

הדיון שטרם הסתיים בנושאים שהובאו לשיחת הקיבוץ הקודמת, ימשך בשיחה הבאה.

ב. אינפורמציה

1. עדכון מצב לגבי נושאים הקשורים למצב התכנוני של הקיבוץ
יימסר לחברים בשיחה עדכון מצב לגבי נושאים הקשורים למצב התכנוני של הקיבוץ.

ג. לדיון

1. סיכום הראיונות עם החברים בעניין שינויים באורחות החיים בגעש.
מובאת לדיון מצגת המסכמת את הראיונות האישיים, שערכו אילנה קיפר ואהרון רוזנבאום מהתנועה הקיבוצית עם חברי געש במהלך השבועות האחרונים, בעניין שינויים באורחות החיים בגעש.
המצגת הוכנה ותוצג על ידי אילנה קיפר, ולאחר מכן יערך דיון בנושא בהשתתפותה.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 22 מתאריך 1/11/2004

1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 22 מתאריך 1.11.2004

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב