קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 15.11.2004 מספר 24 שנת 2004

15/11/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 15/11/2004 שיחה מס: 24 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שלישי 16/11/04 בין השעות 11:00-20:00 על הנושאים שבשיחה.

2. מובאת לידיעת השיחה רשימת המשתלמים שאושרה ע"י המזכירות ע"פ תקנון ההשתלמויות שאושר השנה.

ב. לאישור

1. בחירת חברים למועצת מנהלים כלכלית של געש
הנהלת מש"א מביאה לאישור בחירת 3 חברים חדשים למועצת מנהלים כלכלית של הקיבוץ. החברים שייבחרו יחליפו את 3 החברים (יוסף גלפז, עודד בלבן, חנה שושן) שסיימו את הקדנציה לה נבחרו כנציגי ציבור ויצטרפו אל 3 החברים הנוספים שנבחרו כנציגי הציבור (שלמה ניימן, אסף ציקמן, עדי ברקן) ו- 5 בעלי התפקידים (יו"ר, מזכיר, רכז משק, גזבר, מנהלת מש"א) שממשיכים להיות חברים בגוף זה.

ההצבעה בקלפי, ושלושת החברים שיקבלו את מירב הקולות הם שיבחרו למועצת מנהלים כלכלית.

החברים המוצעים ע"י הנהלת מש"א:
שי ברק, יוסף כ"ץ, מייק פנצינר,
עזרא רבין, מיכל שרויט, יוסף גלפז (קדנציה נוספת)

2. בחירת חברים להנהלת מש"א
הנהלת מש"א מביאה לאישור בחירת 3 חברים חדשים להנהלת מש"א. החברים שייבחרו יחליפו את 3 החברים (עזרא רבין, ורד דרורי, נאור סלוצקי) שסיימו את הקדנציה לה נבחרו כנציגי ציבור. החברים שייבחרו יצטרפו אל 2 החברים הנוספים שנבחרו כנציגי הציבור (אסנת נגרי, חיים מדבייר) ו- 3 בעלי התפקידים (מנהלת מש"א, מזכיר, רכז משק) שממשיכים להיות חברים בגוף זה.

ההצבעה בקלפי, ושלושת החברים שיקבלו את מירב הקולות הם שיבחרו להנהלת מש"א.

החברים המוצעים ע"י הנהלת מש"א:
חנן רוגלין, רוני בוכמן, מיכאל גוגנהיים, מוניקה קופרמן,
תרצה פלברג, מרים אביו, ארז קוגלר.

3. בחירת עורך העלון
הנהלת מש"א מביאה לאישור את בחירת אדווה רוגלין לעורכת העלון בגעש.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

ג. לדיון

1. הצעת החלטה לכניסה לתהליך שינוי כולל באורחות החיים בגעש.
א. הצעת צוות התנועה הקיבוצית - מובאת לדיון והחלטה, הצעה לכניסה לתהליך שינוי בגעש, שהוצגה בשיחת הקיבוץ הקודמת ע"י אילנה קיפר ואהרון רוזנבאום מהתנועה הקיבוצית במסגרת סיכום הראיונות שנערכו על ידם עם חברי געש בנושא שינויים באורחות החיים בגעש.

נוסח הצעת התנועה הקיבוצית המובאת לדיון והחלטה:

1. חברי געש נכנסים לתהליך שינוי כולל באורחות החיים.

2. תהליך השינוי יכלול עסקת חבילה שתורכב: פנסיה, דיור, פרנסה, שיוך דירות, שיוך נכסים ונושאים נוספים עליהם יוחלט בהמשך.

3. בחירת צוות השינוי: יכלול נציגי שכבות הגיל בגעש, נציגי ציבור ונבחרי ציבור.

4. צוות השינוי שייבחר, יבחר את הגורם המקצועי החיצוני שילווה את התהליך.

5. לאחר בחירת הגורם המקצועי צוות השינוי, בהנחיית הגורם החיצוני, יגדירו את תוכנית העבודה עלפי עקרונות עסקת החבילה עם הגדרת לוח זמנים וקביעת קריטריונים מחייבים לעבודת הצוות. תוכנית העבודה והקריטריונים לעבודת הצוות תוצג לציבור ותאושר.

6. לוח זמנים: בין חצי שנה לשנה – עד סוף 2005 – סוף תהליך השינוי!!

7. התהליך ילווה על ידי נציג התנועה.

8. ההצעה היא מיקשה אחת!!

ב. הצעה פרטית של זמי בן-חורין – נוסח ההצעה המובאת לדיון והחלטה, כתוספת פרטית של זמי בן-חורין:

1. כל חבר קיבוץ רשאי להציג ולהציע גורם מקצועי לליווי התהליך

2. הגורם המקצועי ייבחר על ידי כל החברים בקלפי

3. באם יתקבל לצוות נציג התנועה, לנציג יהיה מעמד של משקיף בלבד ללא יכולת הצבעה בדיונים פנימיים

4. תהיה בצוות נציגות של הזרם השיתופי כמשקיף במעמד זהה לנציג התנועה הקיבוצית

5. ההצבעה על חברי הצוות תהיה שמית ולא כמקשה אחת

6. יותר לחברים להגיש הצעות לתוכנית העבודה, לסעיפי השינוי, וההחלטה על סעיפים אלו יובאו להחלטת חברי הקיבוץ במסגרת ההצבעה על ההצעה הכוללת.

7. ההצבעה על התוכנית לא תעשה כמקשה אחת והחברים יוכלו להצביע על פרטי ההצעה (ראה הבהרה 1).

8. יישום התוכנית כולה מותנה במתן מענה כולל, ברור, בטוח ומעוגן חוזית. אין התקדמות לביצוע בפועל מבלי להבטיח ביצוע של כל סעיפי הסכם השינוי כפי שהתקבלו על ידי החברים בקלפי על פי הרוב הנדרש לבצע שינויים מהותיים באורחות החיים.

הבהרה 1 (של זמי להצעתו):
יתכן מצב ובו שינוי מוצע בתחום העבודה מקובל על החברים אולם ההצעה בתחום הפנסיה אינה מקובלת על חלק מהחברים, הברירה בידי המצביע היא לפסול את כל ההצעה.
אני מציע הצבעה לחוד על סעיף העבודה ולחוד על סעיף הפנסיה. במידה והצעה אחת לא תעבור את סף הקלפי, יש אפשרות להגיע להסכמה שונה ולהביא את ההצעה הבודדת להצבעה נוספת בתקווה שאחרי העבודה הנוספת והשינויים הנדרשים היא תעבור בהצבעה שניה, כך נצמצם את הסיכון שבפסילת כל הצעת השינוי על רקע להתנגדות

ההצבעה בקלפי, וההצעה שתקבל את מירב קולות המצביעים היא שתתקבל.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 23 מתאריך 8/11/2004

1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 23 מתאריך 8.11.2004.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב