קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 29.11.2004 מספר 26 שנת 2004

29/11/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 29/11/2004 שיחה מס: 26 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי 1/12/04 בין השעות 11:00-20:00 על הנושאים שבשיחה.

ב. לדיון

1. תהליך בחירת צוות השינוי
בהמשך לקבלת ההחלטה בקלפי בעניין כניסה לתהליך שינוי כולל באורחות החיים בגעש, מובא לדיון והחלטה תהליך בחירת הצוות שיוביל את השינוי. בהתאם להחלטה שתתקבל בקלפי לגבי אופן בחירת הצוות, תובא לידיעת הציבור רשימת השמות המוצעים לצוות ולאחר מכן להצבעה בקלפי.

א. הצעות צוות התנועה הקיבוצית:
ע"פ רוח הדברים שנאמרה בראיונות האישיים וע"פ החלטת קיבוץ געש בקלפי, מוצע שהצוות ימנה 9 חברים בהרכב הבא:
8 חברים שיבחרו מתוך רשימת השמות שתובא להצבעה בקלפי (ע"פ החלופה שתבחר מבין החלופות א', ב',ג' המפורטות בהמשך).
מזכיר הקיבוץ שיכהן באותה עת. ממלאי תפקידים נוספים בקיבוץ יוזמנו לדיוני הצוות ע"פ הצורך, אך לא יהיו חברים בו.
נציג התנועה והגורם המקצועי החיצוני שילווה את התהליך, יהיו חברים בצוות אך ללא זכות הצבעה.

חלופה א' - בחירת שמית אישית מתוך רשימת שמות שהציעו החברים בראיונות האישיים.

חלופה ב' - בחירה שמית אישית באופן משולב, מתוך רשימת שמות שהציעו החברים בראיונות אישיים
ומתוך רשימה פתוחה של חברים המוצעים ו/או המציעים עצמם לצוות.

חלופה ג' - בחירה שמית אישית מתוך רשימה פתוחה של חברים המוצעים ו/או המציעים עצמם לצוות.

ב. הצעה פרטית של סילביה ליברמן
בהמשך לשיחת הקיבוץ האחרונה להלן הצעתי לאופן בחירתו של צוות השינוי שיוקם בגעש:
אני מציעה להקים צוות של 15 חברים + 2 בעלי תפקידים (שילוו את הצוות בתור יועצים וגם תהיה להם זכות הצבעה).
בעלי התפקידים שייצגו את המוסדות יוכלו להתחלף במהלך הדיונים עפ"י הצורך בהתייעצויות מקצועיות הנוגעות להם, כלומר כל 5 בעלי התפקידים יכלו לייצג את מוסדות הקיבוץ בתוך הצוות לסירוגין.
לאחר בחירתם של החברים תוקם הנהלה שתוביל את התהליך.
בחירת ההנהלה תהיה בידי אותם 17 חברים ומתוכם.
את 15 חברי הצוות, אני מציעה לבחור על פי המפתח הבא:
לחלק את אוכלוסיית חברי הקיבוץ לפי שכבות גיל (3-4). לבדוק את כמות החברים המשתייכים אליהם ולקבוע את המספר היחסי (%) של חברים השייכים לאותה קבוצת גיל. לפי % אלה יקבעו מס' הנציגים של אותה קבוצת גיל.
לשריין מקום לנשים (30%) מתוך סה"כ החברים בצוות (17).
כמו כן אני מציעה לאפשר לחברים להציע שמות נוספים לאלה שכבר צוינו במהלך הראיונות וזאת על מנת לאפשר חופש בחירה מירבי לחברי הקיבוץ.

ג. הצעה פרטית של רינולד ליבשיץ.
מאחר וישנם בסדר היום 2 מודלים לשינוי (רשת בטחון/שכר דיפרנציאלי ומשולב), יקרה כך, שבאותה קבוצה שמובילה את השינוי, ייבחרו אנשים (לאותה הקבוצה) שרוצים לשנות את השיטה לפי קריאת הלב שלהם – או רשת בטחון או המשולב, ולכן תמיד יהיו חיכוכים ואי הסכמות לגבי אותו הנושא ודרך לפתרונו, שבגללם עד היום לא הגיעו לשום הישג או מסקנה
משמעותיים (או כמעט) בפועל.
לכן, קודם רצוי לבחור דרך אחידה/מסוימת, אך בגלל שרוב החברים בפועל לא יכולים "לראות" את התהליך על כל פרטיו, אנו צריכים לבחור2 צוותים אשר יובילו באופן בלתי תלוי, 2 מודלים לשינוי. לאחר קבלת טיוטא ל-2 המודלים הסופיים שכל פרטיהם ברורים, החברים יבחרו באחד מהם, אשר נראה להם הכי הגיוני ותפור עליהם.
לכן, אני מבקש להעלות לסדר היום בשיחת קיבוץ והצבעה בקלפי את ההצעה: ליצור 2 צוותים בלתי תלויים ליצירת 2 מודלים בלתי תלויים ולאחר בירור כל הפרטים, בחירה של אחד מהם.

ד. הצעות פרטיות של זמי בן-חורין.
חלופה א' -
כללי: הקיבוץ מחולק ל – 3 שכבות גיל: 20 – 40, 40 – 60, 61 – ואילך.
שיטת הבחירה - כל שכבה בוחרת נציג אחד בקלפי שכבתי ומציעה עוד 2 מועמדים מומלצים לבחירה על ידי כל הקיבוץ. הקיבוץ בוחר נציג אחד מכל שכבה בקלפי. בסה"כ לכל שכבה 2 נציגים, האחד נבחר על ידי השכבה, השני נבחר על ידי כל הקיבוץ.
חברים בצוות:
מזכיר קיבוץ – משוריין, ללא בחירה.
מרכז צוות חיצוני - מוצע על ידי הצוות או חברי הקיבוץ, עומד לבחירה על ידי החברים, ללא זכות הצבעה. מלווה חיצוני מטעם התנועה, ללא זכות הצבעה.
6 חברים המייצגים 3 שכבות גיל. סה"כ בצוות 9 חברים.
היתרון לשיטה: כולם יודעים מי המועמדים וכולם מכירים אותם, ייצוג לכל שיכבה.
חסרונות לשיטה: יש לחץ ויש מקום ללובי.
הערות לתהליך:
וועדת הבחירות תכין רשימת חברים בכל שכבת גיל.
כל חבר בשכבת גיל מציע מועמדים כנציג לשכבה שלו.
כל חבר משכבת הגיל הרלבנטית בוחר נציג מקרב המועמדים.
החבר שזכה במרבית הקולות נבחר לצוות.
2 הבאים אחריו מוצעים לרשימה לבחירת כל הקיבוץ, מי שזוכה במרבית הקולות נבחר כנציג מספר 2.
חלופה ב' -
כללי: הקיבוץ מחולק ל – 3 שכבות גיל: 20 – 40, 40 – 60, 61 – ואילך.
שיטת הבחירה - כל חבר קיבוץ בשכבת גיל הרלבנטית מציע 4 מועמדים על גבי טופס רישום של השכבה אליה הוא משתייך. 2 החברים שהוצעו הכי הרבה פעמים על ידי החברים מייצגים את השכבה.
חברים בצוות:
מזכיר קיבוץ – משוריין, ללא בחירה.
מרכז צוות חיצוני - מוצע על ידי הצוות או חברי הקיבוץ, עומד לבחירה על ידי החברים, ללא זכות הצבעה. מלווה חיצוני מטעם התנועה, ללא זכות הצבעה.
6 חברים המייצגים 3 שכבות גיל. סה"כ בצוות 9 חברים.
היתרון לשיטה: אין מקום ללובי ואין לחץ כי אין מועמדים מטעם. לא ידוע מראש מיהם נציגי השכבות. תהליך 100% דמוקרטי.
חסרונות לשיטה: אפשרי רק בקהילות קטנות.
הערות לתהליך:
וועדת הבחירות תכין רשימת חברים בכל שכבת גיל.
כל חבר משכבת הגיל הרלבנטית מציע מועמדים על גבי טופס המשויך לשכבה שלה, בטופס מקום לסמן 4 מועמדים מקרב השכבה.
2 המועמדים שזכו בהצעות הרבות ביותר מכל שכבת גיל ייצגו את השכבה בצוות.

הנושא יובא להכרעה בקלפי. הצעה שתקבל למעלה מ 50% מסך קולות המצביעים היא שתתקבל. במידה ואף אחת מההצעות לא תקבל למעלה מ 50% מסך קולות המצביעים, תיערך הצבעה נוספת בקלפי בין שתי ההצעות שקיבלו את מירב הקולות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 25 מתאריך 22/11/2004

1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס. 25 מתאריך 22/11/2004

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב