קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 06.12.2004 מספר 27 שנת 2004

06/12/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 6/12/2004 שיחה מס: 27שנה: 2004
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שלישי 7/12/04 בין השעות 11:00-20:00, על הנושאים שבשיחה ובשיחה הקודמת (הצבעה נוספת בין שתי ההצעות שקיבלו את מירב הקולות, בהחלטה על תהליך בחירת צוות השינוי).

ב. לדיון

1. עדכון גיל הפרישה בגעש

1.1 הצעת ועדת פנסיה
בהמשך לשיחת הקיבוץ לפני כחודש שעסקה בנושא עדכון גיל הפרישה, ביצעה ועדת פנסיה בדיקה עם הקרנות להם געש מפריש, לגבי האפשרות לשנות את ההסכמים של הקיבוץ בקרנות והתאמתם לגיל הפרשיה המקובל בקרנות הגרעוניות של המדינה (64 נשים ו 67 גברים). מבדיקה זו עלה שלא ניתן לשנות את ההסכמים הללו, זאת כיוון שתכניות הפנסיה של געש הן ייחודיות (תכניות קיבוצים) עם מרכיבים שאינם רגילים בקרנות הפנסיה של המדינה ועל כן השינוי אינו אפשרי.
עמדת ועדת פנסיה היא שבעייתי מאד יהיה להשאיר את המצב הנוכחי, בו אין התאמה בין גיל הפרישה לתכניות הפנסיה להן מפריש הקיבוץ בקרנות, כי מצב זה ישאיר את החברות שיפסיקו לעבוד לפני גיל 65 ללא קרן פנסיה הניתנת למימוש עד שיגיעו לגיל 65.
לאור זאת, ועדת פנסיה ממליצה ומביאה לאישור הקיבוץ את ההצעה לעדכן את גיל הפרישה בהתאם לתכניות, כלומר, שגיל הפרישה לנשים וגברים יהיה 65 החל משנת 2009 ע"פ הדירוג המוצע:
ועדת פנסיה מציעה שההחלטה לגבי עדכון גיל הפרישה, לא תחול רטרואקטיבית על נשים שפרשו לפי ההחלטות הקודמות ותבוצע באופן מדורג לגבי השאר באופן הבא:

א. חברות שהגיעו כבר לגיל 60 יצאו לפנסיה השנה.

ב. חברות שנולדו בשנת 1945 יצאו לפנסיה בגיל 61.

ג. חברות שנולדו בשנת 1946 יצאו לפנסיה בגיל 62.

ד. חברות שנולדו בשנת 1947 יצאו לפנסיה בגיל 63.

ה. חברות שנולדו בשנת 1948 יצאו לפנסיה בגיל 64.

ו. חברות שנולדו בשנת 1949 ואילך יצאו לפנסיה בגיל 65.

1.2 הצעת חיים מדבייר
חיים מדבייר מציע לעדכן את גיל הפרישה לגברים ל- 67 ולנשים 65. הדרוג לעדכון גיל הפרישה יבוצע בקצב שנקבע בהחלטות שהתקבלו במדינה לגבי הקרנות הגרעוניות.

1.3 הצעת מרים אביו
מרים אביו מציעה שגיל הפרישה יעודכן לפי החלטות המדינה לגבי הקרנות הגרעוניות, כלומר גברים 67 ונשים 64. הדרוג לעדכון גיל הפרישה יבוצע ע"פ ההחלטות שהתקבלו במדינה בנושא זה, ובהתאם לטבלאות הביטוח הלאומי המצורפות. זאת בכדי לשמר את הגיון הדרוג שקבעה המדינה, ושעל-פיו
נהג גם קיבוץ געש בעבר, כשהחליט על גיל היציאה לפנסיה.

הנושא יובא להכרעה בקלפי. הצעה שתקבל למעלה מ- 50% מסך קולות המצביעים היא שתתקבל. במידה ואף אחת מההצעות לא תקבל למעלה מ- 50% מסך קולות המצביעים, תיערך הצבעה נוספת בקלפי בין שתי ההצעות שקיבלו את מירב הקולות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 26 מתאריך 29/11/2004

1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס. 26 מתאריך 29.11.2004.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב