קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 13.12.2004 מספר 28 שנת 2004

13/12/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: מיכי דרורי מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 13/12/2004 שיחה מס: 28 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי 15/12/04 בין השעות 11:00-20:00, על הנושאים שבשיחה ובשיחה הקודמת (הצבעה נוספת בין שתי ההצעות שקיבלו את מירב הקולות, בהחלטה על עדכון גיל הפרישה בגעש. בהצבעה על נושא זה, במידה ואחת ההצעות תקבל למעלה מ שני שליש מסך הקולות היא שתתקבל. במידה ובהצבעה זו אף אחת מההצעות לא תקבל שני שליש מסך הקולות, תובא ההצעה שקבילה את רוב קולות המצביעים, להצבעה נוספת לבדה (בעד / נגד) ולקבלתה נדרש רוב של שני שליש מסך הקולות).

ב. לאישור

1. קבלת ארז גולדשטיין לאורחות בגעש
המזכירות בעד קבלת ארז גולדשטיין לאורחות בגעש.
ההצבעה בקלפי ולאישור קבלת ארז לאורחות נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

ג. לדיון

1. תאגוד מחדש של געש
מועצת מנהלים כלכלית מביאה לדיון ואישור הצעה לתאגוד מחדש של געש. המזכירות דנה בהצעה ותומכת בה.
מבנה והסכם התאגוד החדש יוצגו על ידי רו"ח רות רכס מברית פיקוח, המטפלת בנושא מטעם געש.
החומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 27 מתאריך 6/12/2004

1. התקבלה חלופה ב' של הצעת צוות התנועה הקיבוצית לתהליך בחירת צוות השינוי.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב