קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 20.12.2004 מספר 29 שנת 2004

20/12/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 20/12/2004 שיחה מס: 29 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. לדיון

1. אישור תכנית משק לשנת 2005
מועצת המנהלים הכלכלית מביאה לדיון ואישור תכנית משק (שוטף והשקעות) לשנת 2005.
החומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
ההצבעה בקלפי תתקיים לאחר השיחה הבאה, ולאישור התכנית נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 28 מתאריך 13/12/2004

1. אושרה ההצעה לתאגוד מחדש של געש.

2. ארז גולדשטיין התקבל לאורחות בגעש.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב