קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 03.01.2005 מספר 1 שנת 2005

03/01/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 3/1/2005 שיחה מס: 1 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. אינפורמציה:

1. בחירת מזכיר הקיבוץ הארצי
יום הבחירות למזכיר הקיבוץ הארצי יתקיים ב- 8 בפברואר 2005. שני המועמדים: ענת מאור וגברי ברגיל, הוזמנו לשיחת הקיבוץ בכדי לתת לשניהם הזדמנות להציג את עמדותיהם ומשנתם, ולחברים לקיים עמם שיחה ולשאול אותם שאלות בנושאים הקשורים לתנועה בכלל ולקיבוץ געש בפרט.

ב. שאילתא:

1. שאילתא של זמי בן-חורין לועדת רכב בעניין רכבים בגעש
נוסח השאילתא: מספר רב של רכבי הקיבוץ מוצמדים לחברים לאורך כל שעות היום, רכבים אלו למעשה יצאו כמעט לחלוטין מסידור הרכב ואינם עומדים לשימוש החברים.
אני מבקש לדעת:

1. למי אישרה וועדת רכב צמוד ?

2. על סמך אילו קריטריונים ובאיזה סמכות ?

3. האם מהחברים להם צמוד רכב הורד תקציב הרכב (במשך כל התקופה בה הוצמד הרכב) כמקובל לגבי חברים להם מוצמד רכב כעובדי חוץ?

4. מה הטיפול באותם רכבים שהוצמדו ללא אישור וועדת רכב ?
במקביל, אני מבקש לקיים דיון בנושא מדיניות שימוש ברכבי הקיבוץ ומבקש בזאת כי נושא שימוש ברכבים הצמודים יובא לאישור הקיבוץ בקלפי.

תשובת ועדת רכב תינתן בשיחה הבאה.

2. שאילתא של זמי בן-חורין למש"א בעניין ועדת ביקורת
נוסח השאילתא: מזה זמן רב שאיתן יערי הודיע על סיום תפקידו כיו"ר וועדת ביקורת. בהתאם פורסמה מש"א מכרז לתפקיד לפני מספר חודשים.
עד היום לא נערכו ראיונות למילוי התפקיד, לא הובאו תוצאות המכרז לדיון בשיחת קיבוץ ולועדה אין כיום יו"ר מתפקד (ע"פ הודעת איתן יערי עצמו).
אני מבקש ממש"א להבהיר:

1. מדוע וועדת ביקורת לא ביצעה ביקורות במהלך שנת 2004 ?

2. מדוע לא מובא לדיון והצבעה מחליף לאיתן יערי כיו"ר וועדת ביקורת ?

3. למה תהליך בחירת מחליף לאיתן יערי לוקח כל כך הרבה זמן ?

4. מהו התקציב ששוריין לעבודת וועדת ביקורת ומבקר הפנים של הקיבוץ ?

5. איך מש"א רואה את עבודת וועדת ביקורת בשנת 2005, מטרות ויעדים ?

אני מבקש להבהיר כי אגודה שיתופית מחויבת בוועדת ביקורת החל מה 1/1/2005.

תשובת מש"א תינתן בשיחה הבאה.

ג. לדיון:

1. הצעה לעדכון נהלי קלפי
מזכירות הקיבוץ מביאה לדיון ואישור הצעה לעדכון נהלי קלפי בגעש (המצורפת בגב הדף לשיחה - [המסמך חסר ע.ב]). ההצבעה בקלפי תתקיים לאחר השיחה הבאה, ולאישור ההצעה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 30 מתאריך 27/12/2004

1. אושרה הצעת ועדת פנסיה לעדכון גיל הפרישה - כתיקון לאמנת עבודה.

2. אושרה הצעת מועצת מנהלים כלכלית לתוכנית המשק לשנת 2005 (שוטף והשקעות).

3. אושרה הצעת הנהלת שירותים לתקציב הקהילה לשנת 2005 (שוטף והשקעות).

4. החברים שנבחרו לצוות השינוי: מיכי דרורי, ראובן גפני, רוני בוכמן, ערד סלוצקי (מזכיר), אופיר סיטרין, חגי אבני, שלמה ניימן, עזרא רבין וטיטו פלדמן.

ערד סלוצקי
מזכיר קיבוץ
חסר רכיב