קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 10.01.2005 מספר 2 שנת 2005

10/01/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 10/1/2005 שיחה מס: 2 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. הודעות:

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי 12/1/05 בין השעות 11:00-20:00, על הנושאים שבשיחה.

2. ע"פ החלטת הקיבוץ על כניסה לתהליך שינוי, צוות השינוי שנבחר, החל לעסוק באיתור ובחירת הגורם המקצועי החיצוני שילווה את התהליך. צוות השינוי מזמין את ציבור החברים להציע הצעות לעניין זה. מבין המועמדים שיוצעו, יבחר צוות השינוי את הגורם המקצועי שילווה את התהליך.

ב. שאילתא:

1. שאילתא של זמי בן-חורין לועדת רכב בעניין רכבים בגעש
זמי בן-חורין יציג את השאילתא שהגיש, בנוסח שפורסם בדף לשיחה הקודם (ויובא גם כחומר לשיחה).
תשובת ועדת רכב תימסר בשיחה.

2. שאילתא של זמי בן-חורין למש"א בעניין ועדת ביקורת
זמי בן-חורין יציג את השאילתא שהגיש, בנוסח שפורסם בדף לשיחה הקודם (ויובא גם כחומר לשיחה).
תשובת מש"א תימסר בשיחה.

ג. לאישור:

1. הרכב צוות השינוי – הצעה צוות השינוי לתוספת נשים לצוות
צוות השינוי מביא לדיון ואישור הצעה להוספת 2 נשים להרכב צוות השינוי שנבחר. ההצעה באה בעקבות עמדת חברי הצוות, שלא נכון יהיה להשאיר את הרכב הצוות במתכונת שנבחרה, ויש לשנותו ע"י הוספת נשים, כתיקון להחלטה לגבי הרכב הצוות שאושרה ע"י הקיבוץ בקלפי. הצעת הצוות היא לבחור בין שתי החלופות הבאות להוספת נשים לצוות השינוי:

א. 2 הנשים שקיבלו את מירב הקולות בהצבעה השמית האישית לבחירת צוות השינוי יצורפו לצוות.

ב. תיערך בחירה שמית אישית נוספת, מתוך רשימה חדשה של נשים בלבד שיוצעו או יציעו עצמן לצוות השינוי, ו- 2 הנשים שיקבלו את מירב הקולות הן שיצורפו לצוות.
ההצבעה בקלפי, וההצעה שתקבל למעלה מ 50% מסך הקולות היא שתתקבל.

2. הצעה לעדכון נהלי קלפי
מזכירות הקיבוץ מביאה לדיון ואישור הצעה לעדכון נהלי קלפי בגעש, בנוסח שפורסם בדף לשיחה הקודם (ויובא גם כחומר רקע לשיחה).
ההצבעה בקלפי, ולאישור ההצעה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

ד. לדיון:

1. נסיעת וחנית רכבים בקיבוץ – דיון בהצעת ועדת תכנון.
ועדת תכנון מביאה לדיון ואישור את הצעה בעניין נסיעת וחנית רכבים בקיבוץ.
סוכם להביא לשיחת קיבוץ הצעת החלטה עקרונית הכוללת את הסעיפים הבאים:

א. ועדת תכנון ממליצה לאפשר נסיעה וחניה בתוך הקיבוץ רק לחברי קיבוץ ובמידת הצורך לבעלי מקצוע (בשעות עבודתם).

ב. להקים מחדש את המחסומים האוטומטים ב- 3 נקודות (בפינה של הסובא של בית הספר, אחרי חדר האוכל מערבה ליד מושון, וליד המרפאה),המחסומים יהיו סגורים כל היום.

ג. גדרות חיות הגובלות עם דרכי הנסיעה יוזזו למרחק שיתן שדה ראיה לרכב הנוסע.

ד. אין חניה בקיבוץ למעט מקבצי החניה שיאושרו.

ה. לאחר אישור הצעת ההחלטה הנ"ל בקיבוץ, ועדת תכנון תביא לדיון ואישור בקיבוץ סקיצה למיקומי מקבצי החניה המוצעים על ידה. לאחר אישור המיקומים, תיעשה תוכנית מפורטת למקבצי החניות ע"י אנשי מקצוע, וביצועם בשטח יעשה לפי היכולת הכלכלית, בשלבים.

ההצבעה בקלפי, ולאישור ההצעה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 1 מתאריך 3/1/2004
1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 1 מתאריך 3/1/2004.

ערד סלוצקי
מזכיר קיבוץ
חסר רכיב