קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 01 שנת 2005

11/01/2005
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך :
סיכום ישיבת מזכירות מס' 1 מתאריך 11/1/2005
תוכן
1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. בחירת יו"ר ומזכיר לועדת הקלפי לבחירת מזכיר הקיבוץ הארצי

המזכירות אישרה את המינויים הבאים לועדת הקלפי לבחירת מזכיר הקיבוץ הארצי:

מירב סלוצקי - יו"ר ועדת הקלפי
מרים אביו – מזכיר ועדת הקלפי
3. כללים לעניין תשובות בגעש - סיכום הנושא לפני הבאתו לאישור השיחה

המזכירות אישרה את נוסח ההצעה לכללים לעניין התושבות בגעש.
סוכם שהצעת המזכירות תובא לדיון ואישור בשיחת הקיבוץ.
4. הצעת הנהלת שירותים להגדרת תפקיד מנהל תחום החינוך בגעש.

המזכירות קיימה דיון בהצעת הנהלת שירותים להגדרת תפקיד מנהל החינוך בגעש.
סוכם לאשר את ההצעה ולפרסמה לידיעת כלל החברים.
5. צו המועצות האזוריות – עדכון לגבי

המזכירות עודכנה לגבי צו המועצות האזוריות שנכנס לתוקף החל מ 1.1.2005.
סוכם להביא הסבר מפורט יותר למזכירות על משמעויות המהלך והצעדים הנדרשים בגעש כתוצאה מאישור הצו.

משתתפים :
יואב דרורי, רותי כ"ץ, אופיר סיטרין, אבי מן, מירב סלוצקי, אסף ציקמן, ראובן גפני, שרון תירוש, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב