קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 07.02.2005 מספר 4 שנת 2005

07/02/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 7/2/2005 שיחה מס: 4 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. הודעות:

1. ביום שלישי 8/2/2005 יתקיים יום הבחירות למזכיר הקיבוץ הארצי. בתיקון למה שנמסר בשיחת הקיבוץ הקודמת, ההצבעה תיערך בקלפי שתוצב במועדון לחבר (ולא במזכירות כפי שנמסר תחילה) ותהיה פתוחה להצבעה בין השעות 8:00 – 21:00.

ב. אינפורמציה:

אהרון ארז מקיבוץ הסוללים, שנבחר ע"י צוות השינוי כיועץ המקצועי להובלת תהליך השינוי בגעש, יציג את עצמו בשיחה ויערוך הכרות ראשונה עם החברים.
חומר רקע של אהרון ארז בעניין הובלת תהליכי שינוי, יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו לפני כן במזכירות.

ג. לאישור:

1. ניהול השירותים - הצעת המזכירות, הנהלות מש"א ושירותים
המזכירות והנהלות מש"א ושירותים מביאות לאישור הצעה (המצורפת לדף לשיחה) להארכת תקופת הניסיון עד סוף שנת 2005 בה יתפקדו מערכות הקהילה ללא מנהל שירותים מכהן, לפי ההצעה שהתקבלה באופן זמני בקיבוץ בחודש אוקטובר 2004.

ההצבעה בקלפי תתקיים לאחר השיחה הבאה, ולאישור ההצעה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

ד. לדיון:

1. הצעת המזכירות לאישור כללים לעניין תושבות בגעש – המשך הדיון מהשיחה הקודמת
יימשך הדיון בהצעת המזכירות לאישור כללים לעניין תושבות בגעש.
הצעת המזכירות המצורפת לדף לשיחה.
דוגמת נוסח חוזה תושבות, תובא לדיון בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלה לפני כן במזכירות.
ההצבעה בקלפי תתקיים לאחר השיחה הבאה, ולאישור ההצעה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 3 מתאריך 31/1/2004

1. אילן אופמן התקבל לחברות בגעש.

2. סיליה קסטין ורחל הדר נבחרו לצוות השינוי של געש.

3. משה הדר, סוניה בלבן, שולה ברק, נילי גרונטמן ונעמה שחר נבחרו כנציגי ציבור לועדת קלפי שיחת קיבוץ של געש.

4. חיים יוגב נבחר לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת בגעש.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב